OSVČ nepodala ve zdravotním pojištění Přehled za rok 2022

Vydáno: 8 minut čtení

Jednou ze základních povinností OSVČ ve zdravotním pojištění je podání Přehledu o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné (dále jen „Přehled“), kdy tento Přehled podává OSVČ bez ohledu na skutečnost, zda je její samostatná výdělečná činnost jediným nebo při souběhu se zaměstnáním hlavním, či vedlejším zdrojem příjmů; pojištěnec podnikal po celý kalendářní rok 2022, nebo jen po jeho část.

 

OSVČ nepodala ve zdravotním pojištění Přehled za rok 2022
Ing.
Antonín
Daněk
Nesplnění této povinnosti je pod sankcí, kdy zdravotní pojišťovna může osobě, která nepodala Přehled:
stanovit pravděpodobnou výši pojistného (viz dále) a
uložit pokutu až do výše 50