Použití soukromého vozidla zaměstnance k pracovní cestě

Vydáno: 10 minut čtení

Podobně jako podnikatel používá k pracovní cestě v rámci své podnikatelské činnosti nejen vozidlo vložené do obchodního majetku, ale i své soukromé vozidlo, může i zaměstnanec k pracovní cestě použít nejen služební vozidlo svého zaměstnavatele, ale i své vlastní soukromé vozidlo. V článku se podíváme nejdříve na řešení této otázky v zákoníku práce a následně si na příkladech ukážeme, jak může zaměstnanec v tomto případě uplatnit náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

Použití soukromého vozidla zaměstnance k pracovní cestě
Ing.
Ivan
Macháček
Řešení z hlediska zákoníku práce
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), rozeznává v § 157 ZP dva případy použití silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, k pracovní cestě zaměstnance. Jde o následující případy:
 
Použití silničního motorového vozidla se souhlasem zaměstnavatele
Zaměstnanec použije se souhlasem zaměstnavatele místo určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek včetně silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem. V tomto případě podle § 157 odst. 2 ZP
přísluší zaměstnanci náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek
.
 
Použití silničního motorového vozidla na