Změny v sociálním pojištění

Vydáno: 8 minut čtení

V časopise Finanční, daňový a účetní bulletin č. 4/2022 byly uveřejněny změny v sociálním pojištění od 1. 1. 2023, které se každý rok odvozují od nové výše průměrné mzdy, a změna od 1. 2. 2023, která se týká slevy na pojistném pro zaměstnavatele k podpoře zkrácených pracovních úvazků. Tyto změny byly ke dni uzávěrky tohoto časopisu schváleny a publikovány ve Sbírce zákonů. Po uzávěrce došlo k těmto změnám:

 

Změny v sociálním pojištění
Ing.
Marta
Ženíšková
 
Otcovská
S účinností od 1. 12. 2022 se zákonem č. 358/2022 Sb. rozšiřují v zákoně o nemocenském pojištění podmínky pro poskytování
otcovské.
Otcovská nově náleží otci dítěte, kterém