Oznamovací povinnost fyzické osoby o osvobozených příjmech

Vydáno: 14 minut čtení

Tento článek se zabývá vymezením oznamovací povinnosti ve vztahu k osvobozenému příjmu fyzické osoby, také poskytuje informace o pokutách, které mohou být stanoveny, a také o tom, zda je případně možné dané pokuty promíjet. Obsahuje také několik praktických příkladů. V rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob by se měl daňový subjekt zamyslet nad tím, zda nemá ve vztahu k osvobozenému příjmu oznamovací povinnost o osvobozených příjmech. Za neoznámení vymezeného osvobozeného příjmu fyzické osoby se totiž ukládají velmi přísné sankce.

Oznamovací povinnost fyzické osoby o osvobozených příjmech
Mgr. Ing.
Alena
Wágner Dugová
 
Kde je oznamovací povinnost fyzické osoby stanovena?
Oznamovací povinnost fyzické osoby ohledně osvobozených příjmů je stanovena v ustanovení § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). K problematice oznámení o osvobozených příjmech publikovala finanční správa otázky a odpovědi (ke dni 11. 1. 2023), které uvádí několik zpřesňujících výkladových informací.1) Dále existuje také Koordinační výbor Komory daňových poradců ČR a Generálního finančního ředitelství (KOOV 475/16.04.13 – Některé problémové otázky oznámení osvobozených příjmů dle § 38v a 38w ZDP) řešící některé sporné otázky ohledně oznamovací povinnosti.
Pro oznamovací povinnost platí tato pravidla:
Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 mil. Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Povinnost se vztahuje na všechny příjmy, které jsou osvobozené od daně z příjmů fyzických osob (například jsou osvobozené podl