Specifické případy uplatnění paušálních výdajů

Vydáno: 18 minut čtení

Uplatnění paušálních výdajů poplatníka daně z příjmů fyzických osob vyplývá z § 7 odst. 7 a 8 a dále z § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “). V článku se zaměříme na uplatnění paušálních výdajů u vybraných specifických činností fyzické osoby, a to v případě zprostředkování investic, zprostředkování stavebního spoření, zprostředkování pojištění, zprostředkování doplňkového penzijního spoření a dále v případě profesionálního sportovce.

Specifické případy uplatnění paušálních výdajů
Ing.
Ivan
Macháček
 
Výše paušálních výdajů v roce 2023
Poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy zdaňovanými podle § 7 odst. 1 písm. a)–c) a odst. 2 ZDP a dále s příjmy zdaňovanými dle § 9 ZDP se může kdykoli rozhodnout a namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit výdaje procentem z příjmů.
Rozhodnutí o uplatnění paušálních výdajů může poplatník provést nejen počátkem příslušného zdaňovacího období, ale i v průběhu zdaňovacího období, respektive až po skončení zdaňovacího období v rámci přípravy daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
, pokud to bude pro něho výhodnější. Takto může dle znění § 10 odst. 4 ZDP postupovat i poplatník s příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství zdaňovanými podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP.
Pro jednotlivé činnosti poplatníka daně z příjmů fyzických osob je stanovena v § 7 odst. 7 ZDP následující procentuální výše paušálních výdajů z dosažených příjmů s limitující výší paušálních výdajů odvozenou z horní hranice příjmů 2 miliony Kč. Pokud poplatník u jednotlivých činností dosáhne za zdaňovací období vyšší příjmy než 2 miliony Kč, pak vždy zůstávají možné paušální výdaje ve výši jejich horní limitující hranice.
Druh příjmů
Výše paušálních výdajů 2023
Příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z živnostenského podnikání řemeslného dle § 7 odst. 1 p&iac