Novelizace v oblasti účetnictví od 1. 1. 2024

Vydáno: 18 minut čtení

V článku se budeme věnovat zejména vymezení čistého obratu v širších účetních, daňových a dalších souvislostech. Konsolidační balíček neušetřil změn ani oblast českého účetnictví. Očekávaná novela od 1. 1. 2024 a následně i nový zákon o účetnictví plánovaný od 1. 1. 2025 přinášejí mnohé významné změny, kdy předmětem našeho zájmu se stane zejména vymezení čistého obratu a navazující kategorizace účetních jednotek. Pojďme se tedy blíže podívat na tuto velmi zajímavou oblast a otázky s tímto související právě v níže uvedeném příspěvku!

 

Novelizace v oblasti účetnictví od 1. 1. 2024
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce č. osv. 3891, vedoucí sekce majetkových daní při KDP ČR
Při své analýze a rozboru jsem primárně vycházel z těchto níže uvedených právních předpisů:
-
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
-
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“),
-
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“),
-
vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPÚ“).
 
Právní úprava v oblasti účetnictví
Právní úprava pro oblast účetnictví je v podmínkách České republiky upravena v:
-
českých účetních standardech,
-
prováděcí vyhlášce.
Pokud nelze nalézt kýžené v těchto předpisech, lze dále využít názory Národní účetní rady (dále jen „NÚR“) v jejích interpretacích, neboť tato sdružuje odborníky z Komory auditorů České republiky, Komory daňových poradců České republiky, Svazu účetních a Vysoké školy ekonomické v Praze.
 
Právní úprava účinná do 31. 12. 2013