Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti - 2. část

Vydáno: 7 minut čtení

U ÚSC je oblast účetní evidence transferů velmi riziková, správné účtování o transferech v souladu s ČÚS č. 703 je jednou z nutných podmínek pro snížení sankčních odvodů dotací. V druhé části série si můžete otestovat svoje znalosti obecných postupů účtování o transferech.

Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti – 2. část
Bc.
Klára
Vavrišinová
 
Základní výklad a otázky k části 2. – Obecné postupy účtování o transferech
Legislativa
ČÚS č. 703
Řešené oblasti v části 2
Bod ČÚS č. 703
Poznámka
Poskytovatel
Účtování na podrozvaze
4.1., 4.2.
Okamžik vzniku závazku
4.3.
Dohadné účty pasivní
4.4.
Lze vyžádat informaci od příjemce