Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti - 4. část

Vydáno: 7 minut čtení

U ÚSC je oblast účetní evidence transferů velmi riziková, správné účtování o transferech v souladu s ČÚS č. 703 je jednou z nutných podmínek pro snížení sankčních odvodů dotací. Čtvrtá část série nabízí otestování znalostí konkrétních postupů účtování o přijatých transferech bez vypořádání.

Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti – 4. část
Bc.
Klára
Vavrišinová
 
Základní výklad a otázky k části 4. – Přijaté transfery bez vypořádání
Legislativa
ČÚS č. 703
Řešené oblasti v části 4
Bod ČÚS č. 703
Poznámka
Příjemce
Účtování transferů bez povinností vypořádání
5.5
Body 5.5.1 a 5.5.2
 
Úvod
Abychom zvolili správný postup účtování o přijatém transferu, musíme vždy nejprve zjistit, zda se jedná o transfer s vypořádáním či bez vypořádání.
Pojem „vypořádání“
nemáme v ČÚS č. 703 definován, můžeme si pro účely přijatých transferů pomoci definicí ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, § 3:
d) finančním vyp