Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti - 1. část

Vydáno: 14 minut čtení

U územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) je oblast účetní evidence transferů velmi riziková, ačkoliv správné účtování o transferech v souladu s ČÚS č. 703 je jednou z nutných podmínek pro snížení sankčních odvodů dotací. Předkládáme vám proto osmidílný seriál k otestování vašich znalostí v oblasti účtování o transferech.

Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti – 1. část
Bc.
Klára
Vavrišinová
 
Základní výklad a otázky k 1. části – Definice transferu a souvisejících pojmů
Legislativa
ČÚS č. 703
Řešené oblasti v části 1
Bod ČÚS č. 703
Pojem transfer
3.1., písm. a)
Pojem poskytovatel
3.1., písm. b)
Pojem příjemce
3.1., písm. c)
Pojem průtokový transfer
3.1., písm. d)
Pojem zprostředkovatel
3.1., písm. e)
Pojem investiční transfer
3.1., písm. f)
Čerpací účty
3.2*
* Řeší se stejně jako transfer.
Vyhláška č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška k účetnictví“)
Vyhláška uvádí obsahové vymezení účtů týkajících se transferů (pohledávky 346, 348, 344, závazky 347, 349, 345; účet 403, 672…).
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).
Zákon stanoví
kompetence
orgánů p