Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti - 5. část

Vydáno: 7 minut čtení

Předkládáme další část série účtování o transferech, které je specifickou oblastí účetnictví ÚSC s možnými sankčními dopady v případě chybných účetních postupů. Pátá část je zaměřena na konkrétní příklady účtování o přijatých transferech s vypořádáním. Na závěr je opět test, ve kterém si můžete ověřit znalosti dané problematiky.

Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti – 5. část
Bc.
Klára
Vavrišinová
 
Základní výklad a otázky k části 5 – Přijaté transfery s vypořádáním
Legislativa
ČÚS č. 703
Řešené oblasti v části 5
Bod ČÚS č. 703
Poznámka
Příjemce
Účtování transferů s povinností vypořádání
5.3
Body 5.3.1 až 5.3.7
 
Úvod
Úvodem upozorňujeme na časté znění dotačních podmínek, kdy je zakotvena povinnost příjemce vést projekt financovaný z
dotace
v účetnictví „odděleně“. Tuto povinnost lze jednoduše splnit používáním vnitřní analytiky (org či orj) u všech syntetických účtů k projektu (nejen u účtu 231, ale i u ostatních používaných účtů, např. 9xx, 34x apod.).
Transfer s vypořádáním nemáme jako pojem stanoven, v ČÚS č. 703 najdeme v bodech 5.3.1 až 5.3.7 konkrétní účetní postupy.
 
Postup účtování dle ČÚS č. 703
 
Krok 1: Podrozvaha
Nejprve zachycujeme
ke dni rozhodnutí/smlouvy
podmíněnou pohledávku na podrozvaze (MD 915 či 955/D 999).
Poznámka:
Nestačí jen samotná registrace akce, závazné je až rozhodnutí o poskytnutí
dotace
, popřípadě smlouva uzavřená oběma smluvními stranami. Výjimkou jsou transfery zachycované na účtech 913 a 953, které dle ČÚS účtujeme do podrozvahy k datu podání žádosti o dotaci.