Změny v zákoně o DPH od 1.1.2015, 2. část

Vydáno: 13 minut čtení

V minulém článku k novelám zákona o DPH s účinností od 1.1.2015 jsem se zabýval první ze tří novel zákona o DPH projednávaných v roce 2014 - tzv. implementační novelou, která je obsažena v zákoně č. 196/2014 Sb. V tomto článku se budu zabývat tzv. sazbovou novelou, čili změnami zákona o DPH obsaženými v zákoně č. 262/2014 Sb. , zveřejněném dne 19.11.2014 v částce 108 Sbírky zákonů.

Změny v zákoně o DPH od 1.1.2015 – 2. část
Ing.
Ladislav
Pitner
Tato novela zákona o DPH se nazývá pracovně sazbovou z toho důvodu, že obsahuje pouze změny týkající se sazeb daně, popř. změny se sazbami související.
Novela je rozdělena do celkem pěti částí. V první části jsou změny zákona o DPH, především zavedení nové druhé snížené sazby DPH 10% a všechny změny týkající se oblasti sazeb daně včetně legislativně technických změn. V druhé části jsou uvedeny změny zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V části čtvrté je obsažena změna zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. V obou částech je uvedeno zrušení těch ustanovení, která souvisejí s původně schváleným zavedením jednotné sazby DPH ve výši 17,5%, a to od 1.1.2016. Obě části (druhá a čtvrtá) ruší ustanovení týkající se jednotné sazby daně.
Pro úplnost uvádím, že v části třetí je uvedena změna zákona č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní ú

Související dokumenty

Zákony

468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
370/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
295/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
262/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
360/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášky

54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití