Stručný přehled legislativních změn v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti v roce 2014 a k 1.1.2015

Vydáno: 12 minut čtení
Stručný přehled legislativních změn v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti v roce 2014 a k 1.1.2015
Mgr.
Zdeněk
Schmied
V oblasti pracovněprávních vztahů upravených zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., dále také „ZP“) nedošlo v průběhu roku 2014 (po schválení zásadních zákonných úprav k 1.1.2014 souvisejících s rekodifikací soukromého práva, především s přijetím nového občanského zákoníku), ale ani s účinností od 1.1.2015 k rozsáhlejším věcným změnám; uskutečnily se jen změny dílčí, které se přímo zákoníku práce dotkly jen v minimálním rozsahu, a to v souvislosti s přijetím dvou jiných zákonů – zákona č. 182/2014 Sb., kterým došlo k dalšímu odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců o 2 roky (tedy až k 1.1.2017), a zákona č. 250/2014 Sb., který je doprovodným zákonem k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě (jejich dopad do zákoníku práce je popsán níže). Kromě toho byly schváleny některé dílčí změny v oblasti odměňování, které se promítly v prováděcích právních předpisech k zákoníku práce (jako např. zvýšení minimální mzdy, zvýšení platových tarifů v jednotlivých stupnicích platových tarifů a omezen

Související dokumenty

Zákony

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb. zákoník práce
266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců
89/2012 Sb. občanský zákoník
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
64/2014 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
101/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
136/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
182/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
214/2014 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015
234/2014 Sb. o státní službě
250/2014 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze
170/2014 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
204/2014 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
224/2014 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
302/2014 Sb. o katalogu správních činností
303/2014 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
306/2014 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Vyhlášky

328/2014 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad