Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2016

Vydáno: 15 minut čtení

Tento příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým dochází od 1.1.2016 oproti roku 2015 v oblasti mezd a platů, a to především co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních či by finanční účetní mohly z nějakého důvodu zajímat.

Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2016
Ing.
Miroslav
Bulla
Jedná se o změny v oblasti daňového zvýhodnění, připravovaná novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ovšem nabude účinnosti pravděpodobně až v průběhu roku 2016. Další ze zde zmíněných změn mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů, a to v oblasti náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění, cestovních náhrad, srážek z mezd, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci atd.
 
ZMĚNY V OBLASTI ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ
 
Daňové zvýhodnění na děti
-
Zvýší se pravděpodobně i letos
daňové zvýhodnění
na druhé a další vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti o 100 Kč, resp. 300 Kč, měsíčně (o 1 200 Kč, resp. 3 600 Kč, ročně) -viz § 35c a násl. ZDP.
-
Novela ZDP upravující daňové zvýhodnění na děti je ovšem stále v legislativním procesu (sněmovní tisk č. 612). Zmíněné zvýšení daňového zvýhodnění by mělo být možné uplatnit v plné výši již za rok 2016, přestože tato novela ZDP nabude účinnosti až v průběhu roku 2016. Zvýšené měsíční daňové zvýhodnění však bude možné uplatňovat až od data účinnosti novely ZDP.
 I----------------------------I------------------------------------I------------------------------------I I              I       2015         I        2016         I I              I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I I Daňové zvýhodnění na děti I 1. dítě  I 2. dítě  I 3. a další I 1. dítě  I 2. dítě  I 3. a další I I              I      I      I  dítě  I      I      I  dítě  I I----------------------------I-----------I-----------I------------