Změny daňové a účetní legislativy od 1.1.2016

Vydáno: 17 minut čtení

Tento článek seznamuje s aktuálními změnami daňové a účetní legislativy, kterých je o něco méně, než tomu bylo v minulých letech. Některé jsou však velice významné, typicky zavedení povinnosti kontrolního hlášení do zákona o DPH .

Změny daňové a účetní legislativy od 1.1.2016
Ing.
Pavel
Běhounek
daňový poradce ev. č. 601, www.behounek.eu
 
DANĚ Z PŘÍJMŮ
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je k 1.1.2016 novelizován novelou zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb., jejímž obsahem (kromě vlastní novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZU“) je také novela ZDP, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“), a dále novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
Novelou č. 221/2015 Sb. dochází v ZDP k 1.1.2016 k těmto změnám:
-
Zrušení kategorie zřizovacích výdajů
- zřizovací výdaje jsou vypuštěny z kategorie nehmotného majetku dle § 32a ZDP, podle přechodného ustanovení se zřizovací výdaje evidované ve zdaňovacím období započatém v roce 2015 daňově doodepíší dle stávajících pravidel (stejné řešení bylo přijato i v účetnictví, kde se podle přechodných ustanovení vyhlášky č. 250/2015 Sb. stávající zřizovací výdaje doodepíší i účetně).
-
Mikro účetní jednotky neoceňují cenné papíry podle § 27 ZU reálnou hodnotou - na to je reagováno v ZDP tak, že při prodeji bude podle nového ustanovení písm. zy) vloženého do § 24 odst. 2 daňovým nákladem pořizovací cena cenných papírů (platí však jen pro cenné papíry).
-