Legislativní novinky v červnu až srpnu 2015

Vydáno: 11 minut čtení

Tak nám to léto, prázdniny a dovolené zase (ne)hezky utekly. Škoda, že všechno to cestování, koupání, válení, přespávání, randění a bezpočet dalších letních radovánek by asi neprošlo jako náplň našich pracovních poměrů. To bychom se snažili, a ty přesčasy, kreativita, výkonnost! Ale zpátky do reality. V tomto příspěvku mapujeme čtvrtletní snažení našich zákonodárců a legislativců. Sepsali a schválili toho opravdu hodně, žel kdo čeká něco pro blaho prostého lidu nebo ve stylu zrušení poddanství v Rakouském císařství přesně před 167 lety, bude opět zklamán. Nicméně zajímavosti se najdou. Raritou a dost možná světovým unikátem by mohlo být nově vložené ustanovení zákona o spotřebních daních s označením § 135zzba , ať žije náš právní (ne)řád!

Legislativní novinky v červnu až srpnu 2015
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka zákonů
-
Od 4. června 2015 se upravuje vymezení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, coby volnější alternativa mateřských školek („MŠ“). Stěžejní jsou tři změny:
zavedení dobrovolné registrace poskytovatelů péče o dítě v dětské skupině, stanovení minimálního rozsahu denní docházky na 6 hodin a možnost udělení výjimky z hygienických požadavků pro dětské skupiny do 12 dětí.
Pokud se poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině nezapíše do příslušné evidence, tak se na něj nebudou vztahovat nařízení a omezení stanovené pro dětské skupiny tímto zákonem (např. hygienické).
-
Nejde ale jen o sociální problematiku, nás toto téma zajímá hlavně pro
možnost slevy na dani z příjmů, kterou mohou (zejména) rodiče uplatnit ve výši výdajů za umístění dítěte.

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
353/2003 Sb. o spotřebních daních
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb. zákoník práce
266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců
89/2012 Sb. občanský zákoník
39/2014 Sb. , jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014-2025, 2,40 %
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
127/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
164/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
200/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
203/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
205/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

Nařízení vlády

361/2014 Sb. o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
155/2015 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti