Novela daně z příjmů právnických osob s účinností od roku 2019

Vydáno: 29 minut čtení

Většinu z nás čekají od roku 2019 poměrně významné daňové změny. Vyplývá to alespoň z návrhu novely daňových zákonů, která v současné době putuje nebo už je v Senátu. Podle této novely má dojít k zásadní úpravě konceptu zdanění právnických osob v souvislosti s novými pravidly směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. ATAD) a do daňového řádu zákonodárci zavádí obecné pravidlo proti zneužití práva. Nicméně tradičně nás čekají také změny, které sice nejsou součástí uvedené směrnice, leč jsou tak prezentovány.

Novela daně z příjmů právnických osob s účinností od roku 2019
Ing.
Martin
Bureš,
daňový poradce č. 4964,
J&Consulting
V tomto článku tedy doporučujeme zbystřit. Poslanci projednali 21. 12. 2018 ve 3. čtení návrh novel následujících daňových zákonů („Novela“):
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“);
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád („“);
zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her;
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních;
zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon;
zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů;
zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky;
zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky;
přičemž zaslali návrh Novely k projednání do Senátu. V blízkých dnech se očekává bouřlivá debata v Senátu nad návrhem Novely, přičemž není jasné, jaké bude její finální znění.
Nad rámec výše uvedeného dodejme, že vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh Novely 13. 6. 2018. Od té doby v Poslanecké sněmovně návrh ležel. Navíc v průběhu 2. čtení poslanci předložili nejméně tři desítky pozměňovacích návrhů, mezi nimiž byla většina ve prospěch daňových poplatníků. Nicméně Poslanecká sněmovna převážnou většinu pozměňovacích návrhů, které byly ve prospěch daňových poplatníků, neschválila.
V dnešním článku se podíváme na to, jaké předpokládané novinky čekají daňové poplatníky daně z příjmů právnických osob (DPPO). Navrhované změny rozdělíme na dvě části:
změny jdoucí nad rámec směrnice Evropské unie a
změny související se směrnicí EU.
 
Změny nad rámec směrnice EU
Netradičně začneme změnami, které jdou nad rámec směrnice EU. Největší pozornost na sebe strhává
nová oznamovací povinnost
(„Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí“), laicky nazývaná „nová bonzovací povinnost“. Zákonodárci (resp. vláda) se rozhodli, že rozšíří výčet skutečností, které musíme za splnění podmínek oznamovat správci daně. Pozor, tato změna má platit od účinnosti Novely.
Současná oznamovací povinnost se týká pouze příjmů podléhajících srážkové dani (§ 38d odst. 3 ZDP).
Podle důvodové zprávy k Novele existují dva hlavní důvody pro rozšíření oznamovací povinnosti:
„získání a následné využití dalších relevantních dat pro povinnou automatickou výměnu informací podle právních předpisů, kterými je Česká republika vázána“; a
„poměrně vysoký odliv důchodů z přímých zahraničních investic, který je v mezinárodním srovná