Legislativní novinky k 30. 10. 2019

Vydáno: 8 minut čtení

Další měsíc uplynul a opět je namístě seznámit čtenáře s tím, co se děje ve světě účetnictví a daní. V úvodu si dovolím ještě dodatečně osobní pohled na zaokrouhlování faktur. K tomuto tématu toho bylo už napsáno a řečeno mnoho, ale nedá mně to a pokusím se o jakousi glosu. Navíc i Finanční správa ČR nám do toho tak trochu vstoupila. Ex post. V další části se ale již vrátíme k standardnímu obsahu našich příspěvků.

Legislativní novinky k 30. 10. 2019
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Zaokrouhlování, aneb bouře ve sklenici vody
Nemůžu si pomoci, ale musím začít parafrázovanými slovy dnes již klasického díla české kinematografie:
„Rozmohl se nám tady takový nešvar. Dodavatelé velice často zaokrouhlují faktury. Odkud to přišlo?“
Jak všichni dnes už ví, novelou zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.) se změnil mimo jiné i způsob výpočtu daně. Do konce března 2019 vznikaly rozdíly při výpočtu daně způsobem „zdola“ a způsobem „shora“. Novela zákona toto v zásadě odstrani