Legislativní novinky k 12. 6. 2017

Vydáno: 6 minut čtení

Následující příspěvek přináší čtenářům průřez novinkami, které jsme mohli v posledním měsíci zaregistrovat v oblasti legislativní. Vedle přehledu stavu novel různých zákonů je cílem článku dále předat přehled informací a sdělení, které v rámci pravidelného monitorování webových stránek Finanční správy ČR nemohly uniknout naší pozornosti.

Legislativní novinky k 12. 6. 2017
Ing.
Lenka
Froschová,
Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o.
 
Elektronická evidence tržeb – metodický pokyn
Generální finanční ředitelství zveřejnilo k 15. 5. 2017 aktualizovanou verzi Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb (pokyn je dostupný na webových stránkách Etrzby.cz, viz ). Na druhé straně dokumentu označeného jako verze 2.0 je uveden přehled změn vůči publikované verzi 1.0. Jedná se především o doplnění a upřesnění k různým problematickým okruhům [například upřesnění online platebních metod poskytovaných platebními bránami, doplnění k platbám uskutečněným prostřednictvím dopravců formou dobírky, upřesnění týkající se spropitného ve vztahu k DPH, doplnění příkladů t