Novinky v legislativě

Vydáno: 4 minuty čtení
Novinky v legislativě
Dotčené předpisy: zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (č. 159/2020 Sb.)

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů
353/2003 Sb. o spotřebních daních
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
280/2009 Sb. daňový řád
164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
335/2020 Sb. o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii
343/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění

Vyhlášky

93/2006 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

Mezinárodní smlouvy

93/2006 Sb.m.s. o přístupu České republiky k Úmluvě o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků ve znění Úmluvy ze dne 21. prosince 1995 a Protokolu ze dne 25. května 1999