Legislativní změny v druhém pololetí roku 2021

Vydáno: 17 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na rekapitulaci novinek v oblasti právních předpisů, které se mohou týkat neziskového sektoru. Jednotlivé změny probereme chronologicky.

Legislativní změny v druhém pololetí roku 2021
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Ve Sbírce předpisů je nejdříve vhodné upozornit na změnu vyhlášky o školním stravování, která byla zveřejněna pod č. 272/2021 Sb., a může se zprostředkovaně týkat také vás. Vyhláška byla přijata v souvislosti s novelou školského zákona, ve kterém se zavedl nový typ zařízení školního stravování (výdejna lesní mateřské školy). Zároveň se upravují finanční limity na nákup potravin.
Dále byla pod č. 285/2021 Sb. zveřejněna novela zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), která zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a také na třetí a další dítě. Dále byla zrušena maximální výše měsíčního daňového bonusu, ovšem až od roku 2022. Z přechodných ustanovení ovšem vyplývá, že tato úprava nebude použita při měsíčních zúčtováních mezd za rok 2021. To znamená, že u zaměstnanců, kteří si u svého zaměstnavatele uplatňují daňové zvýhodnění na děti, se v průběhu roku 2021 nic měnit nebude a při zúčtování mzdy za zbylé měsíce roku 2021 a při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti budou zaměstnavatelem poskytovány částky daňového zvýhodnění na děti platné před novelou ZDP. Zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti promítne zaměstnavatel zaměstnancům až po skončení roku v ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 za celé zdaňovací období, resp. za kalendářní měsíce, kdy poplatník splňoval nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na děti. Zaměstnanci, kteří budou za rok 2021 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob,