Přehled legislativních změn pro rok 2022

Vydáno: 21 minut čtení

V následujícím přehledu bychom se zaměřili na nové právní předpisy a zveřejněné informace v posledním měsíci roku 2021, které mají dopad v převážné většině do roku 2022. Navazujeme tak na příspěvek z č. 11/2021 tohoto časopisu.

Přehled legislativních změn pro rok 2022
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Zvýšení minimální mzdy
Nařízením vlády č. 405/2021 Sb. se zvyšuje minimální mzda na částku 16 200 Kč. Daňově to má dopady na několik skutečností, a to:
zvyšuje se limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů v § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a to na 36 ×× 16 200 Kč = 583 200 Kč,
zvyšuje částka maximální výše slevy za umístění dítěte dle § 35bb odst. 4 ZDP, která je limitována právě minimální mzdou,
zvyšuje se limit výše příjmů pro výplatu daňového bonusu dle § 35c odst. 4 ZDP na 6 × 16 200 = 97 200 Kč (daňový
bonus
může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 nebo 7 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy),
zvyšuje se limit výše příjmů pro výplatu měsíčního daňového bonusu na částku 8 100 Kč (dle § 35d odst. 4 ZDP je to polovina minimální mzdy).
Nařízením vlády č. 356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022 se stanovila výše všeobecného vyměřovacího základu na 36 119 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu na 1,0773, průměrná mzda tedy činí 38 911 Kč. Hranice pro 23% sazbu daně z příjmů fyzických osob (§ 16 ZDP) je tak 48násobek průměrné mzdy, tedy pro rok 2022 48 × 38 911 Kč = 1 867 728 Kč. V případě zálohy na daň je to 4násobek, tedy 155 644 Kč.
Částka povinné účasti na nemocenském pojištění zůstává pro rok 2022 stejná jako v roce 2021, tedy 3 500 Kč měsíčně, úprava srážkové daně bez podepsaného prohlášení k dani zůstává také stejná (