Srážková daň při poskytnutí daru občanskému sdružení na Slovensko

Plné znění otázky

Společnost, právnická osoba se sídlem v ČR, poskytne dar občanskému sdružení na Slovensku ve výši 100 000 Kč za účelem vývoje a šíření programu sociálních a emocionálních zručností. Je nutné odvést srážkovou daň? Pokud ano, tak při vyplňování „Oznámení o přijmech plynoucích do zahraničí“ na daňovém portálu se nám při výběru nenabídla žádná sazba daně. pJe možné ji vyplnit ručně – tedy sazbu 15 %? 

Odpověď