Vydáno: 19. 5. 2016
Problematika reklamy a živnostenského podnikání JUDr. Irena Fleischmanová Provozování živností je s reklamní činností úzce propojeno, resp. jedno bez druhého nemůže prakticky existovat. Z toho důvodu není dostačující sledovat pouze změny v právní úpravě živnostenského podnikání, nýbrž také změny v právních předpisech upravujících reklamní činnost. Je nezbytné „být v obraze“ nejenom v případě živnostenského zákona, ale také zákona o regulaci reklamy, a to ve vazbě na zákon o ochraně spotřebitele. Následující text se z toho důvodu bude zabývat jak proble-matikou, kterou upravuje živnostenský zákon, tak problematikou, již řeší zákon o regulaci reklamy.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 2/2016.