Vydáno: 23. 4. 2018
Prošlo odborným dohledem
Účetní novinky roku 2018 Ing. Martin Děrgel Účetní předpisy nejsou zdaleka tak častým terčem novelizací jako ty daňové, přičemž jejich původcem je obvykle unijní norma. A přesně k tomuto scénáři došlo od 1. 1. 2018, kdy prováděcí účetní vyhláška – i České účetní standardy – pro podnikatele byla novelizována hlavně z důvodu transpozice fakultativních (nepovinných) ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. 6. 2013, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (dále jen „Směrnice EU“). Pro lepší přehled a návaznost napřed krátce zrekapitulujeme hlavní změny od roku 2017. Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), již od počátku roku 2017 postihla velká novela a druhá drobná technická úprava přišla v půlce roku 2017. Na účinnost od 1. 1. 2018 vyčkávala dříve schválená malinká a jen legislativně technická změna týkající se zrušení důchodového spoření.