Vydáno: 12. 11. 2018
Prošlo odborným dohledem
Převod jmění na společníka Ing. Martin Bureš, daňový poradce č. 4964, J&Consulting Tématem tohoto článku je jedna z přeměn – převod jmění na společníka. Nejdříve se zaměříme na samotný převod jmění na společníka a jeho obchodněprávní úpravu, přičemž čerpáme převážně ze zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Věnujeme se také účetnímu zobrazení převodu jmění na společníka. Na převod jmění na společníka se podíváme také z daňového hlediska a na závěr převedeme teoretické poznatky do praxe na komplexním příkladu. Na začátek bych chtěl zmínit, že článek se nezabývá situacemi, kdy: