Vydáno: 4. 4. 2019
Novinky v legislativě – daňový balíček 2019 (1. část) Ing. Zdeněk Morávek Po dlouhých a složitých jednáních podepsal prezident republiky dne 15. 3. 2019 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tedy tzv. daňový balíček, návrh zákona byl projednáván jako sněmovní tisk č. 206. Připomeňme, že návrh zákona byl poslanecké sněmovně předložen již 13. 6. 2018, nicméně třetím čtením prošel návrh zákona až 21. 12. 2018. Následně byl návrh dne 8. 1. 2019 předložen senátu, který jej projednal dne 30. 1. 2019 a vrátil jej poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. O návrhu zákona vráceném senátem hlasovala poslanecká sněmovna dne 12. 3. 2019 a setrvala na svém původním návrhu. Následně tedy zákon podepsal prezident a zákon byl zveřejněn ve Sbírce předpisů ČR pod č. 80/2019 Sb., s účinností od 1. 4. 2019. Myslím si, že je to dostatečně výmluvný popis kvality legislativního procesu v našem státě. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, je souborem novel těchto daňových zákonů:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 4/2019.