Komora daňových poradců ČR - strana 1

Ve středu dne 29. 5. 2024 Senát schválil Sněmovní tisk 570, jehož součástí je i úprava v oblasti odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce. Na přípravě této novely se aktivně podílela Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s ostatními zástupci podnikatelů, tj. především Svazem průmyslu a dopravy České republiky, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
Vydáno: 04. 06. 2024
Změny v oblasti dohod o provedení práce, které byly schváleny v rámci konsolidačního balíčku a které měly nabýt účinnosti od 1. 7. 2024, by v praxi výrazně zkomplikovaly mzdovou evidenci a v některých ohledech by byly v podstatě neproveditelné. Toto Komora daňových poradců ČR vytrvale opakuje od prvních okamžiků přípravy daňového úsporného balíčku a upozorňujeme na to i poté, co balíček nabyl účinnosti.
Vydáno: 17. 04. 2024
Účetní a daňoví poradci na úterní konferenci v Praze za účasti zástupců Ministerstva financí České republiky diskutovali přípravu nového zákona o účetnictví, který by měl dle stávajících předpokladů nabýt účinnosti dnem 1. 1. 2025.
Vydáno: 02. 11. 2023
Stejně jako v minulosti se v oblasti legislativy KDP ČR zaměřuje na technické odborné připomínky, jejichž cílem je, aby přijímaná nová legislativa byla jednoznačná a nepůsobila v praxi výkladové problémy. V tomto duchu se Komora zaměřila i na aktuálně projednávaný daňový úsporný balíček.
Vydáno: 11. 09. 2023
Dne 1. 12. v roce 1992 nabyl účinnosti zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Od tohoto data se v roce 1992 začaly odvíjet všechny praktické aktivity, které vyústily v ustavení Komory daňových poradců ČR a vznik samostatné profese daňových poradců. Symbolicky tak Komora přesně po třiceti letech vyhlašuje 1. 12. za Den daňového poradenství a startuje tímto dnem oslavy 30letého výročí od vzniku této profese.
Vydáno: 01. 12. 2022
Daňový balíček byl v pátečních brzkých ranních hodinách Poslaneckou sněmovnou schválen. I přes to, že Komora daňových poradců ČR nekomentuje politické debaty týkající se např. toho, jaká má být sazba daně, vnímáme schválení takto rozsáhlé novely krátce před koncem roku jako problematické.
Vydáno: 24. 11. 2020
V souvislosti s poslední nepříznivou situací vydalo Ministerstvo financí dva liberační baličky: Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (FZ 22/2020) a Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (FZ 25/2020).
Vydáno: 27. 10. 2020
Brno, 19. října 2020 – Koncem minulého týdne se naši zástupci Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce daně z příjmu právnických osob, a Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správy daní a poplatků, podíleli na přípravě zákona zaměřeného na daňový bonus pro podnikatele postižené současnými krizovými opatřeními.
Vydáno: 19. 10. 2020
Včera byl ve Finančním zpravodaji zveřejněn 3. liberační balíček vydaný Ministerstvem financí ČR. Velmi oceňujeme, že v rámci tohoto balíčku byly zapracovány mnohé náměty Komory daňových poradců ČR.
Vydáno: 11. 06. 2020
MF přepracovalo původní verzi návrhu novely zákona o daních z příjmů. Ta má nově nyní umožnit podnikatelům zpětné uplatnění daňové ztráty. Pokud v krizovém roce 2020 dosáhnou ztráty, budou mít nově možnost ji uplatnit zpětně v letech 2018 či 2019 prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.
Vydáno: 25. 05. 2020
Komora daňových poradců pozitivně hodnotí, že Ministerstvo financí ČR upravilo návrh novely daňového řádu, ve kterém zohlednilo prakticky všechny připomínky, které k původnímu návrhu Komora vznesla. Po zamítnutí původního návrhu novely připravilo Ministerstvo financí ČR velmi rychle novou verzi.
Vydáno: 28. 04. 2020
Kmora daňových poradců ČR vydala své stanovisko ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k § 72 daňového řádu, který má být podle jeho odůvodnění reakcí na nález Ústavního soudu, jenž jednoznačně uvedl, že povinnosti daňových subjektů je možné stanovit pouze právním předpisem.
Vydáno: 29. 01. 2020
V pondělí 2. 12. proběhlo jednání mezi zástupci MF, Komorou daňových poradců a zástupci Hospodářské Komory a Svazu průmyslu. Předmětem jednání byla i otázka nového zákona o daních z příjmů a zjednodušení v této oblasti. Jsme rádi, že se potvrdil názor, který Komora dlouhodobě uplatňuje.
Vydáno: 09. 12. 2019
Komora daňových poradců již roky uplatňuje námitku, že není možné, aby obsah povinného formuláře k podávání daňového přiznání nebyl stanoven zákonným předpisem.
Vydáno: 28. 11. 2019
Komora rozhodně nezpochybňuje právo státu zdanit příjmy nadnárodních společností poskytujících digitální služby. Vyjadřuje však výrazné pochybnosti ohledně návrhu zákona o dani z vybraných digitálních služeb, který byl předložen k projednání vládě.
Vydáno: 12. 09. 2019
Za příjemného počasí, které je ideální pro běh a které s ohledem na předpověď počasí muselo být za odměnu, se v sobotu 4. května uskutečnil v Mariánském údolí v Brně již 4. ročník běhu Komory daňových poradců aneb S daňovým poradcem vás daně nedoběhnou.
Vydáno: 06. 05. 2019
Dne 28. března proběhl specializovaný seminář pořádaný veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou ve spolupráci s KDP ČR na téma náhrady škody v daňové oblasti za účasti soudců nejvyšších soudů, advokátů, zástupců Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství.
Vydáno: 01. 04. 2019