Michal Vrajík

  • Článek
Článek navazuje na jeho první část, která vyšla v minulém čísle DHK č. 3/2018 na s. 40. V předchozí části jsme se zabývali výpočtem, zaokrouhlením, přepočítáváním a výměrou nároku na dovolenou, dále vlivem změny úvazku na nárok na dovolenou a čerpáním dovolené.
Vydáno: 20. 03. 2018
  • Článek
Dlouho připravovaná a diskutovaná rozsáhlá novela zákoníku práce 1), která měla být účinná nejprve od 1. 7. 2017 a později od 1. 1. 2018, nebyla do voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 projednána Poslaneckou sněmovnou, čímž se definitivně ocitla v propadlišti dějin. A proto zákoník práce 2) platí dále beze změn, které měla novela přinést. V tom však právě spočívá potíž – o novele se již napsala řada odborných článků a studií, navrhované změny byly probírány v médiích, a proto se na ně začala připravovat také praktická veřejnost. Ta může být nyní právem zmatena a nemusí si být jista, co vlastně platí a co nikoliv.
Vydáno: 12. 02. 2018
  • Článek
Zákoník práce 1) v rámci právní úpravy náhrady škody upravuje vedle obecné prevenční povinnosti také případy, v nichž je zaměstnavatel nebo zaměstnanec povinen nahradit škodu, která druhé straně vznikla. Pokud jde o povinnost zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu, sem se řadí tzv. obecná povinnost zaměstnavatele nahradit škodu, dopadající na škody vzniklé zaměstnanci při plnění pracovních úkolů či v přímé souvislosti s ním, případně na škody způsobené zaměstnanci ostatními zaměstnanci zaměstnavatele.
Vydáno: 01. 09. 2017
  • Článek
Specifika postavení vedoucích zaměstnanců Mgr. Michal Vrajík samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden Zákoník práce počítá s výkonem závislé práce ve vztazích nadřízenosti a podřízenosti. Tento princip se však...
Vydáno: 19. 07. 2017
  • Článek
Převážné většině personalistů i mzdových účetních zřejmě neušlo, že si pro ně zákonodárce chystá na rok 2017 jedno překvapení v podobě novely zákoníku práce 1). Novela je v současnosti projednávána v Poslanecké sněmovně ve 2. čtení2). Na rozdíl od řady publikovaných názorů tato novela není koncepční (nemění až na výjimky zažité koncepty a principy, na nichž zákoník práce spočívá), ale je průřezová. To znamená, že zasahuje téměř do všech institutů zákoníku práce a sestává z více než 150 novelizačních bodů.
Vydáno: 05. 04. 2017