Cestovní náhrady

V osvědčení o registraci vozidla, 2. strana, oddíl V.8, je uveden údaj "Spotřeba paliva (g.km / L.100 km) 169/7.4. Při výpočtu Náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty použijeme hodnotu 7,4 jako hodnotu spotřeby použitého vozidla × počet kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě × cena PHM?
Vydáno: 28. 05. 2024
Firma, která prodává b2b zboží. Zaměstnanci této firmy chodí s obchodními partnery na obědy, kde řeší pracovní záležitosti a snaží se je přesvědčit, aby u naší firmy více nakupovali. Daný oběd zaměstnanec zaplatí. Dá se to považovat za náklady, které vedou k dosažení zisku, a jsou tedy daňově uznatelné? A je nějaký rozdíl, když je oběd v Praze (místo výkonu práce pro zaměstnance), nebo když jede za partnerem třeba do Brna, a jedná se tedy o pracovní cestu?
Vydáno: 16. 05. 2024
Zaměstnanec byl na zahraniční pracovní cestě. Ubytování (bez jídla) a letenku měl hrazeno předem z firemního účtu. Pro drobné útraty měl firemní kartu, firemní kartou si koupil 1) na letišti svačinu - kafe a koláč, 2) další den ve městě svačinu - pizzu a balenou vodu ruky a 3) na zpáteční cestě kolu bez pokrmu (let byl pozdě). Od všech těchto drobných nákupů donesl řádně účtenky. Zažádal si o plné nekrácené stravné o jídlo. Může si žádat na všechny dny plné nekrácené stravné, nebo musí krátit o „svačiny“? Předpokládám, že se samotnou kolu jako nápoj při pracovní cestě můžeme dát do nákladů bez krácení stravného a bez dodanění mzdy zaměstnanvi. Jak ale s pizzou a koláčem? Rádi bychom vyšli zaměstnanci vstříc, a pokud by byla nutná varianta dodanění do mzdy těchto svačin, tak bychom raději pokrátili stravné. Veškeré „svačiny“ dáváme zatím jako nedaňový náklad.
Vydáno: 09. 05. 2024
Při výběru zálohy na služební cestu z bankomatu používáme účetní kurz dne odečtení z bankovního účtu, ne kurz výběru je to tak správné? Příklad: výběr zálohy na služební cestu 22. 4. 24 kurz 25,00, dne 24. 4. 24 odečteno z bankovního výpisu kurzem 26,00. Pro přepočet zálohy použijeme kurz 26,00. 
Vydáno: 03. 05. 2024
Pokud oprávněný zaměstnanec použije k nákupu firemní platební kartu a ztratí doklad - jak přistupovat k výdaji? Mám na mysli nákupy související s dosažením zisku - různé (PHM na pracovní cestě, spotřební materiál): a) nejpřísněji - dát k úhradě zaměstnanci, b) firma nechá „na sobě“, ale o výdaji účtuje nedaňově, c) na základě čestného prohlášení firma zaúčtuje „normálně“ do daňových výdajů, jakoby doklad měla?
Vydáno: 30. 04. 2024
Jednatel společnosti jezdí na služební cesty a někdy s sebou musí vzít i své děti/manželku. Ubytování hradí firemní kartou za všechny. Samozřejmě, stravné a propláceních všech nákladů spojených s cestou je jen pro jednatele a je daňové. Žádné účtenky/doklady nejsou pro více jak jednu osobu - jednatele. Ale co s tím ubytováním? Daňově dám pouze jeho část a ostatní dám jako nedaňový náklad na 513? Musím žádat po jednateli, aby část ubytování za děti/doprovod firmě poslal na firemní účet ze svého?
Vydáno: 08. 04. 2024
Jaký použít kurz pužít pro výplatu cestovního příkazu, který je v EUR, když ho budu vyplácet v Kč na účet? Mám ho spočítaný v EUR, ale nárok bude vyplacen v Kč na účet. Jaký kurz pro přepočet použít? 
Vydáno: 05. 04. 2024
Pokud je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu a snídani/oběd/večeři si uhradí služební kartou zaměstnavatele, lze tento způsob považovat za bezplatně poskytnuté jídlo zaměstnavatelem na pracovní cestě? Tato poskytnutá jídla budou či nebudou předmětem daně z příjmu na straně zaměstnance? Zaměstnanec si zároveň nárokuje stravné pokrácené o tato poskytnutá jídla. 
Vydáno: 19. 03. 2024
Firma chce omezit vyplácení hotovosti, a proto uvažuje o dohodě se zaměstnanci, že nebudou poskytovány zálohy na pracovní cesty a vyúčtování se budou proplácet bezhotovostně na účet zaměstnanců. Jak je to s účtováním cestovních příkazů v cizí měně (z většiny jen EUR)? Jelikož většina zaměstnanců má účet jen v Kč, tak budou dostávat náhradu přepočtenou na Kč. Pro účetnictví musíme zaúčtovat náklady naším měsíčním kurzem z účetnictví, nebo můžeme i pro účetnictví použít doložené kurzy a účtovat celý cestovní příkaz rovnou v Kč (přepočty jednotlivých dokladů kurzem dle dokladu ze směnárny nebo doklad zaplacený soukromou kartou doložený výpisem doloženým zaměstnancem)? Zaměstnanci se bude vyplácet vše v Kč (doložené přepočty u přímých úhrad a stravné a další hrazené např. přímo cizí měnou zaměstnance-nedoložen přepočet ze směnárny - přepočtené kurzem ČNB k datu zahájení pracovní cesty). Nákladově bude oboje stejně, v jednom případě vše na 512, v druhém na 512 a 563 (ev. ve výjimečných pohybech kurzu 663) a větší administrativní zátěž na účetní (proúčtování v EUR, příp. proúčtování Kč za tuzemský úsek, přeúčtování na korunový závazek vůči zaměstnanci, vyrovnání kurzových rozdílů).
Vydáno: 08. 03. 2024
Česká firma zaměstnala Slováka z Prešova. Místo výkonu práce má v sídle firmy v ČR. Nyní má služební cestu za klientem z Prešova do Prahy a zpět (což není do sídla firmy). Nejsem si jista, jak správně spočítat cestovné. Dobu na Slovensku v eurech dle sazeb zahraničního stravného a v Čechách dle tuzemského v korunách? Dále bude zaměstnanec jezdit na služební cesty z místa svého bydliště, tj. Slovensko, různě po EU. Pracovní cesta bude začínat v místě jeho bydliště na Slovensku a budu počítat zahraniční stravné, jako u ostatních českých zaměstnanců?
Vydáno: 08. 03. 2024
Naši výzkumní pracovníci se zúčastňuji mezinárodních konferenci, které jsou plně hrazeny pořadatelem. To znamená, že naše organizace (v.v.i.) nemá žádné výdaje s cestou. Je naši povinností i přesto uhradit zaměstnanci 25% denního stravného?
Vydáno: 05. 03. 2024
Se zaměstnancem máme uzavřenu dohodu o provedení práce, ve které je určeno místo výkonu práce a zaměstnavatel se zaměstnancem se zde dohodli, že zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na pracovní cestu. Za vykonanou práci si sjednali hodinovou odměnu. Pracovní cesta se uskutečnila v sobotu. Zaměstnanec musel neodkladně převézt materiál na pobočku firmy. Použil služební auto. Na cestě strávil celkem 4 hodiny, přičemž 3 hodiny řídil a 1 hodinu trval samotný výkon práce. Zaplatíme mu celou dobu strávenou na cestě, tzn. 4 hodiny × sjednaná sazba + 10% příplatek?
Vydáno: 29. 02. 2024
Jednatel s. r. o. nemá ve smlouvě sjednán nárok na cestovní náhrady. Nejsou mu propláceny. Nyní předložil účet za ubytování, kde je uvedena samostatně položka snídaně. Může mu být tato snídaně proplacena, nebo na její proplacení nemá nárok?
Vydáno: 26. 02. 2024
Jednatel s. r. o. se smlouvou bez nároku na cestovní náhrady pozve na služební cestě obchodního partnera na večeři. Může být jednateli proplacena jako reprezentace celá večeře (pro dvě osoby jednatel + obch. partner), nebo můžeme proplácet jen to, co zkonzumoval obchodní partner? Musí nutně jednatel k předložené účtence za večeři předložit i záznam o tom, kdo se večeře účastnil, aby doložil realizaci pracovní večeře, nebo to striktně vyžadováno není?
Vydáno: 26. 02. 2024
Tuzemská společnost, která provádí lešenářské práce, má v pracovním poměru slovenské občany. Tyto slovenské zaměstnance vysílá do Rakouska. Slovenští zaměstnanci používají firemní dodávky. Začátkem týdne odjíždějí firemními vozy ze Slovenska přímo do Rakouska a v pátek se vrací z Rakouska přímo na Slovensko. Jak řešit cestovní náhrady slovenských zaměstnanců a nákupy PHM na Slovensku a v Rakousku do firemních vozidel?
Vydáno: 26. 02. 2024
Jsme základní škola (příspěvková organizace). Naši žáci jezdí na lyžařský výcvik s učiteli tělesné výchovy a s externími instruktory do Krkonoš na Benecko. Jedním z učitelů tělesné výchovy je i ředitel školy. On nebo jiný učitel jedou do hor vlastním autem, které je využíváno k případnému rychlému převozu zraněného žáka do tamní nemocnice v Jilemnici. Náhrady za použití osobního automobilu proplácíme na základě předloženého cestovního příkazu. Ve vnitřním předpisu máme zakotveno poskytnutí kráceného stravného za bezplatně poskytnutou stravu. Poskytujeme jej i těm instruktorům, s kterými máme uzavřenou dohodu o provedení práce, v níž uvádíme výši odměny za instruktorskou činnost a že jim budou proplaceny cestovní náhrady. Tím máme na mysli i ostatní výdaje, jako jsou např. permanentky na vleky nebo doklady o parkovném. Je náš postup správný? 
Vydáno: 16. 02. 2024
Poplatník (fyzická osoba OSVČ) obdržel od správce konkursní podstaty pohledávku z pracovněprávního vztahu (náhrada mzdy + cestovné), která nebyla dříve vyplacena. Firma v konkursu. Pohledávka je z roku 2012. Bude podléhat dani z příjmů dle § 10 ZDP? 
Vydáno: 08. 02. 2024
Zaměstnanec firmy s. r. o. spolu s předsedou dozorčí rady (není v pracovním poměru u firmy s. r. o.) jeli na dva dny na pracovní cestu. Vyjeli v 8 hodin ráno, jeli vlakem, ubytovali se v hotelu a vrátili se druhý den opět vlakem v 17.30 hod. Jak správně vypočítat cestovní náhrady? Stravné 2 × 212 Kč pro zaměstnance a 50% cenu za cestu vlakem a 50 % z dokladu za ubytování? Lze nárokovat plný nárok na odpočet DPH?
Vydáno: 02. 02. 2024
Společnost vyšle svého zaměstnance na pracovní cestu služebním vozidlem (zaměstnanec nemá toto vozidlo poskytnuto pro soukromé účely). Zaměstnanec potřebuje vyjet na pracovní cestu brzy ráno, a proto bude vyjíždět přímo z domova, což mu schválí i zaměstnavatel. Chci se zeptat, jak se bude posuzovat cesta z práce, tj. z areálu společnosti (areál společnost je uveden v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce), domů? Je takováto cesta již pracovní nebo se jedná stále o soukromou cestu? Pokud by se totiž jednalo o cestu soukromou, pak by se muselo dodanit 1% vstupní ceny vozidla do mzdy a v tomto případě nebude pro zaměstnance téměř nikdy výhodné vyjíždět z domu. Cestovní příkaz bude vystaven následovně: - cesta z místa výkonu práce (areál společnosti) - domů (služebním vozidlem), např. 7. 1. 2024 – pracovní cesta, - při příjezdu domů je pracovní cesta přerušena (z důvodu přerušení počítání doby pro výpočet stravného při pracovní cestě), - následně druhý den ráno, tedy 8. 1. 2024, znovu zahájení pracovní cesty. Je takovéto vykázání pracovní cesty v pořádku a nehrozí případné dodanění ze strany správce daně? Existuje ještě jiná varianta, jak jednodušeji takovou cestu vykazovat?
Vydáno: 17. 01. 2024
Jednatel a jediný společník společnosti ABC s.r.o. má ve svém osobním vlastnictví vozidlo (kategorie N1). Toto vozidlo poskytne zaměstnanci společnosti ABC s.r.o., aby jej užíval k pracovním cestám v rámci činnosti společnosti ABC s.r.o. Vzniká nárok na náhradu nákladů (náhrada za PHM a opotřebení dle vyhlášky)? Pokud ano, komu (jednateli nebo zaměstnanci) náleží náhrada za PHM a komu náhrada za opotřebení? Děkuji
Vydáno: 12. 01. 2024