Daňové novinky roku 2023 - přehled změn zákonů k 1. 1. 2023

Vydáno: 32 minut čtení

Ve Sbírce zákonů v roce 2022 vyšlo 471 nových právních předpisů a úředních sdělení – více než 9 týdně! Pro srovnání, v roce 2021 to bylo 533 a o rok dříve dokonce 612. Samozřejmě většinu firem, natož běžné občany zajímá pouze malá část z nich, ale i tak jde o vysoké číslo nutící k zamyšlení na téma právní stát… My se v tomto přehledovém příspěvku zaměříme na daňové novinky plně schválené zákonodárci v roce 2022, které by dle legislativních zvyklostí a respektu k poplatníkům měly nabýt účinnosti (závaznosti) od 1. 1. 2023. Ovšem realita je méně optimální a často legislativní změny nedávají daňovým subjektům dostatečný čas na seznámení a účinnosti nabývaly již v průběhu roku 2022. A jsou i opačné případy, kdy si již přijatý právní předpis – či několik změnových bodů – počká na nabytí účinnosti třeba i několik let. Pokusíme se v tom udělat pořádek, ať vám nic podstatného ohledně daňových novinek neunikne. Dodejme, že kromě přímých novel daňových zákonů byly přijaty i jejich méně přehledné nepřímé novely ukryté ve zvláštních právních předpisech, a tradičně došlo od 1. 1. 2023 také k řadě tzv. parametrických změn (např. zvýšení minimální a průměrné mzdy).

Můžeme předeslat, že nejvýznamnějšími příznivými novinkami roku 2023 bylo zdvojnásobení limitu obratu plátce DPH na 2 miliony Kč, a stejně tak i limitu příjmů OSVČ pro tzv. paušální režim umožňující zbavit se administrativy. A potěšilo také prodloužení možnosti zkrácených mimořádných daňových odpisů hmotného majetku z odpisových skupin 1 a 2 o další dva roky, případně jejich kratšího finančního leasingu. Naopak hodně nepříjemné bylo rozšíření daní z příjmů právnických osob o spornou daň z nadměrného zisku s těžko uvěřitelnou sazbou 60 %, kterou nejspíše čeká tvrdý souboj státních úředníků a dotčených hodně velkých firem před soudy. Nemilé je i rozdělení zmíněného paušálního režimu OSVČ do tří pásem, kterým přísluší jiné výše paušální daně.

 
Úvod

Pro přehlednost začneme souhrnem novel všech daňových zákonů přijatých v roce 2022 (tučně), o čemž svědčí rok za lomítkem, který je součástí čísla právního předpisu, pod nímž vyšel ve Sbírce zákonů. Tento soupis doplníme o případné novely přijaté již dříve, které (zčásti) ještě čekají na svůj velký den D. Následně se blíže podíváme na jednotlivé změny, které přinášejí – s účinností nejen od 1. 1. 2023. Legislativně právně je to ovšem s daňovými novelami často složitější. Velkou roli totiž hrají tzv. přechodná ustanovení, která speciálně stanovují použitelnost všech nebo jen vybraných změn. Praktici dobře radí začít číst daňové novely od konce…

 1. Daň z nemovitých věcí – zákon č. 338/1992 Sb. – loni 0 novel, dvě starší:
  • zákon č. 36/2021 Sb. (1 změna), účinnost 1. 1. 2024
  • zákon č. 284/2021 Sb. (9 změn), účinnost 1. 7. 2023
 2. Daně z příjmů – zákon č. 586/1992 Sb. – loni 5 novel a jedna starší:
  • zákon č. 142/2022 Sb. (2 změny), účinnost 1. 7. 2022
  • zákon č. 244/2022 Sb. (1 změna) účinnost 1. 10. 2022
  • zákon č. 366/2022 Sb. (46 změn), účinnost 1. 1. 2023
  • zákon č. 432/2022 Sb. (2 změny), účinnost 1. 1. 2024
  • zákon č. 458/2022 Sb. (8 změn), účinnost 1. 1. 2023
  • zákon č. 284/2021 Sb. (2 změny) účinnost 1. 7. 2023
 3. Daňové (zákonné) rezervy a opravné položky – zákon č. 593/1992 Sb. – loni 0 novel
 4. Daň silniční – zákon č. 16/1993 Sb. – loni 2 novely:
  • zákon č. 142/2022 Sb. (29 a 1 změna), účinnost 1. 7. 2022 a 1. 1. 2025
  • zákon č. 432/2022 Sb. (7 změn), účinnost 1. 1. 2024
 5. Daň z přidané hodnoty – zákon č. 235/2004 Sb. – loni 3 novely a dvě starší:
  • zákon č. 93/2022 Sb. (3 a 6 změn), účinnost 27. 4. 2022 a 1. 7. 2022
  • zákon č. 366/2022 Sb. (12 změn), účinnost 1. 1. 2023
  • zákon č. 432/2022 Sb. (2 změny), účinnost 1. 1. 2024
  • zákon č. 284/2021 Sb. (9 změn), účinnost 1. 7. 2023
  • zákon č. 363/2021 Sb. (1 změna), účinnost 1. 1. 2025
 6. Daňový řád – zákon č. 280/2009 Sb. – loni 1 novela
  • zákon č. 366/2022 Sb. (1 změna), účinnost 1. 1. 2023
 7. Daň z hazardních her – zákon č. 187/2016 Sb. – loni 0 novel
 8. Daně spotřební* – zákon č. 353/2003 Sb. – loni 4 novely a dvě starší: 
  • zákon č. 93/2022 Sb. (18, 13 a 1 změna), účinnost 27. 4. 2022, 1. 7. 2022 a 1. 1. 2031
  • zákon č. 131/2022 Sb. (3 a 3 změny), účinnost 1. 6. 2022 a 1. 10. 2022
  • zákon č. 179/2022 Sb. (2, 7 a 180 změn), účinnost 28. 6. 2022, 1. 11. 2022 a 13. 2. 2023
  • zákon č. 286/2022 Sb. (3 a 3 změny), účinnost 1. 10. 2022 a 1. 1. 2024
  • zákon č. 609/2020 Sb. (3 a 2, 2 a 2 změny), účinnost 1. 1. a 1. 2. 2021, 1. 1. 2022 a 1. 1. 2023
  • zákon č. 277/2019 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2024
 9. Daně ekologické* (zemní plyn, pevná paliva, elektřina) – zákon č. 261/2007 Sb. – loni 0 novel
 10. Mezinárodní spolupráce při správě daní* – zákon č. 164/2013 Sb. – loni 1 novela: 
  • zákon č. 373/2022 Sb. (42 a 3 změny), účinnost 1. 1. 2023 a 1. 1. 2024 (poznamenejme, že některé změnové body jsou ale extrémně dlouhé, především bod 35 přináší záplavu vložených paragrafů od 14t až po neuvěřitelný paragraf 14zzx!, přičemž navíc přináší berním úředníkům dosti diskutabilní automatickou výměnu informací oznamovaných provozovateli platforem…)

Poznámka: Úzce profesně zaměřeným daňovým zákonům v bodech 8, 9 a 10 se nebudeme věnovat.

Kromě přímých novel daňových zákonů byla v roce 2022 přijata – a již také novelizovaná – jedna nepřímá novela daně z příjmů fyzických osob. Jednalo se o zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbr

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
93/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
131/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
179/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 373/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., oo mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
Zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
88/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Zákon č. 432/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
363/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony