Odměňování a benefity - strana 2

Zaměstnankyně v pracovním poměru nastoupila v březnu na mateřskou dovolenou a v srpnu jí chce ředitel školy poskytnout odměnu, která je za období, kdy ještě mateřskou nečerpala, tedy leden až únor. Tato odměna je účelově vyplacená všem zaměstnancům projektu a může být poskytnuta, až v srpnu. Tuto odměnu musí dostat všichni účastníci, kteří se na tom projektu podíleli. Mohu vyplatit tuto odměnu i zaměstnankyni, která je v srpnu na mateřské dovolené? 
Vydáno: 08. 09. 2023
Můžeme objednávat jídlo pro zaměstnance z restaurace, která ho doveze do továrny a jakou částku z faktury můžeme dát do nákladu? A můžeme objednávat jídlo i přesto, že zaměstnanci mají stravenky? 
Vydáno: 26. 06. 2023
Zamestnanec absolvuje školenie v rámci úradu práce, na ktoré čerpá dotáciu - dotáciu čerpá zamestnanec, faktúra na školenie je vystavená na zamestnanca. Školenie súvisí s predmetom činnosti zamestnávateľa. Zamestnávateľ by rád náklady školenia zamestnancovi refundoval. Školenie neobjednáva zamestnávateľ, nakoľko cena školenia pre zamestnávateľa je cca 6krát vyššia ako pre zamestnanca, ktorý smie čerpať dotáciu. Akým spôsobom môže zamestnávateľ tieto náklady zamestnancovi preplatiť? Predpokladám, že pre zamestnanca sa vždy bude jednať o zdaniteľný príjem. 
Vydáno: 30. 03. 2023
Můžeme našim dohodářům v s. r. o. poskytnout příspěvky na sport a kulturu např. 1 000 Kč/měsíc, stravenkový paušál za odpracovanou 3hodinovou směnu a dále i příspěvek na dovolenou 20 000 Kč/rok? Je nutné mít tyto benefity vypsané v pracovní smlouvě (DPP), nebo stačí v interní směrnici?
Vydáno: 23. 01. 2023
Jak stanovit tzv. montérkovné – vnitřní předpis na stanovení výše náhrady na údržbu pracovního oblečení, např. skladník a řidič? Jak stanovit způsob a výši výpočtu náhrady?
Vydáno: 11. 07. 2022
Máme více zaměstnanců ve stejné pozici - stejná náplň činnosti a pozice v pracovní smlouvě. Bohužel ne všichni zaměstnanci na této pozici mají stejný základ ve mzdovém dodatku. Rozdíly vznikly zejména z doby, po kterou jsou u nás zaměstnání. Jako možné řešení vidím ve zpracování směrnice, kde jsou stanovena kritéria pro hodnocení. Směrnice by obsahovala cca 19 hodnoticích kritérii (hard a soft skills). Jednotlivá úroveň těchto kritérií je bodově ohodnocena. Na základě konečného součtu a stanovených pravidel jsou zaměstnanci ohodnoceni a zatřízeni do 3 skupin - junior, senior, master. Tyto tři skupiny mají stanové základy. Lidé v těchto jednotlivých skupinách mají stejné základy - tím by byla zajištěno, že nedochází k diskriminaci. Lidé by byli s těmito pravidly a výsledky seznámeni. Je toto prosím dostatečný nástroj, který by firmu v případě kontroly od inspektorátu práce ochránil? Na co si dát případně pozor?
Vydáno: 04. 05. 2022
Obchodním partnerům (jejich zaměstnancům), kteří s námi spolupracují vyplácíme za uskutečněné obchody provizi, kterou jim hradíme v podobě poukázek Edenred Compliments (dárkové poukázky), jelikož se jedná o nepodnikatele, kteří nemají IČO. S každým partnerem je uzavřena smlouva o spolupráci s uvedením osobních údajů včetně RČ a každé čtvrtletí, kdy se poukázky předávají je oboustranně podepsán předávací protokol o jejich převzetí. Lze v takovémto případě vyplacenou provizi prostřednictvím poukázek uznat jako daňově uznatelnou položku a z poštovného a balného, které je součástí faktury na poukázky si uplatnit DPH?
Vydáno: 07. 03. 2022