Další oblasti

Není tajemstvím, že umělá inteligence (AI) začíná hrát důležitou roli v mnoha odvětvích včetně účetnictví. Přestože někteří mohou mít obavy z možné náhrady lidské práce, realita je jiná. V našem nedávném podcastu, který připravil Ing. Jaroslav Ždímal z Redque s.r.o., jsme se podrobněji zaměřili na to, jak AI mění účetní praxi – a to ke spokojenosti účetních.
Vydáno: Dnes
Zaměstnankyně je v pracovní neschopnosti od 1. 1. 2024, pracuje 5 dní týdnů po 8 hodinách. Jaký bude její nárok na dovolenou v případě, že: a) bude neschopna po celý rok, b) bude neschopna do 30. 9. 2024, c) bude neschopna do 30. 11. 2024?
Vydáno: 20. 06. 2024
Jsme střední škola, zřízená krajem. Naše mzdová účetní poslala na finanční úřad pozdě vyúčtování daně z příjmů fyzických osob 2023, tzv. tvrzení daně, ale daň byla během roku 2023 řádně placena. Byla nám FÚ předepsána pokuta za pozdní podání tvrzení daně. Zažádali jsme o prominutí. Není ještě vyřízeno, tedy jsme zatím pokutu uhradili. Neprominutou částku budeme požadovat po mzdové účetní? Jak správně v tomto případě postupovat a jak o tomto správně účtovat?
Vydáno: 18. 06. 2024
Zaměstnavatel uzavřel pracovní poměr s 3 měsíční zkušební dobou, od 24. 4. 2024. Zaměstnanec má měsíční mzdu. Pracovní poměr byl ukončen zaměstnanci 13. 6. dopoledne a zaměstnanec následně odešel. Pracovní doba je 7-15:30. Bude se zaměstnanci do výplaty započítávat doba, kdy byl v zaměstnání 13. 6. cca 2 hodiny a následně odešel, nebo se počítá celý den? Jak to bude s nárokem dovolené za 13. 6., když byl na pracovišti cca 2 hodiny? Jak to bude s výpočtem dovolené za celé období pracovního poměru? 
Vydáno: 18. 06. 2024
Zaměstnanec pojede na SC do Švýcarska spolu s dalším kolegou jedním autem. Cesty zpět se ale nezúčastní - zůstane ve Švýcarsku a bude mít 3 dny dovolené. V rámci dovolené docestuje do Itálie, kde mu po skončení dovolené začíná další pracovní cesta. Z pracovní cesty pojede zase zpět do ČR společně autem s dalším kolegou. Jak postupovat při vyúčtování první a druhé SC? Zahájení bude mít z místa výkonu pravidelného pracoviště, ale ukončení nebude ...? Následně u druhé SC nebude mít zahájení, ale pouze ukončení.... Jak se na to dívá legislativa..? Jaký postup byste doporučili..?
Vydáno: 18. 06. 2024
Jak budu účtovat finanční postih za alkohol na pracovišti srážkou ze mzdy?
Vydáno: 17. 06. 2024
V 5/2024 nám zemřel zaměstnanec. Výplatu dostával vždy v hotovosti . V době smrti žil ve společné domácnosti pouze s družkou. Jak máme nyní a komu vyplatit výplatu za květen?
Vydáno: 14. 06. 2024
Stávající ředitel SVČ je odvolán k 31. 7. 2024. Nový ředitel mu navrhne 1. 8. 2024 změnu pracovního zařazení na pozici pedagoga volného času. Bývalý ředitel ji nepřijme. Zůstává dále v pracovním poměru a nový ředitel mu musí dát výpověď dle § 52 písm. c), v srpnu, tedy k 31. 10. 2024? Může mu být nařízena řádná dovolená, která mu ještě zbývá? Může po dobu této výpovědní lhůty dostat bývalý ředitel přidělenou práci, nebo automaticky nastávají překážky v práci na straně zaměstnavatele a bývalý ředitel bude doma? (V srpnu by měl odevzdat monitorovací zprávu projektu MŠMT, může mu nový ředitel nařídit tuto zprávu vypracovat? Zatím má přístupová práva do systému projektu jen stávající ředitel.)
Vydáno: 07. 06. 2024
Jsme základní škola. Když chce zaměstnanec rozvázat pracovní poměr dohodou, žádáme ho, aby napsal žádost k jakému dni, ředitel školy se k žádosti vyjádří zda-li souhlasí nebo navrhne např. pozdější termín ukončení pracovního poměru a na základě jejich vzájemné dohody je zaměstnavatelem sepsána dohoda o ukončení pracovního poměru dohodou. Je tento postup správný, nebo pokud zaměstnanec chce ukončit pracovní poměr dohodou, přinese rovnou sepsanou dohodu a ředitel školy ji buď podepíše, nebo ne?
Vydáno: 07. 06. 2024
Společnost chce poskytovat svým zaměstnancům stravenkový paušál ve výši 116,2 Kč denně. Peněžitý příspěvek bude vyplácen společně se mzdou. Jedna z podmínek: zaměstnanec musí strávit v práci alespoň 3 hodiny za směnu definovanou zaměstnavatelem dle zákoníku práce. Poskytovaní stravenkového paušálu zaměstnanec stanoví ve vnitřní směrnici nebo ve smlouvě se zaměstnancem nebo v dodatku ke smlouvě, nebo nic z toho nemusí dělat? 
Vydáno: 07. 06. 2024
Firma má nepřetržitý provoz s kalendářem dva dny 11 hod. ranní, dva dny volno, dva dny 11 hod. noční. Vyrovnávací období 3 měsíce. Je možné, aby dva měsíce odpracoval v součtu o 45 hod. méně a tyto hodiny odpracoval třetí měsíc v rámci vyrovnávacího období? Poslední měsíc to totiž vypadá, že měl přesčas vyšší než možných cca 32 hod. 
Vydáno: 06. 06. 2024
Manželé mají dvě děti, nejsou rozvedeni, manželka nepracuje. Zatím žijí spolu v jednom bytě, ale manžel platí na tyto dvě děti manželce výživné. Uplatňovali jsme daňové zvýhodnění na děti u manžela, protože jsme o této situaci nevěděli. Manželka podepsala čestné prohlášení, že děti neuplatňuje. Na tuto situaci jsme byli upozorněni insolvenční správkyní, abychom děti u manžela nedávali do vyživovaných osob. U manželů nyní probíhá insolvence. Může však nadále manžel uplatňovat daňové zvýhodnění na děti?
Vydáno: 06. 06. 2024
Srdečně vás zveme na konferenci pořádanou Komorou daňových poradců s názvem „Umělá inteligence v daňovém poradenství“. Tahle unikátní akce, která se bude konat 8. října 2024, vám poskytne nepostradatelnou odbornou podporu při výkonu profese daňového poradce a zprostředkuje vám přehled o nejnovějších technologických produktech včetně využití umělé inteligence.
Vydáno: 06. 06. 2024
Máme bytový dům o pěti bytech a 7 vlastnících. Jsme vlastníci podílů na bytovém domě. Chceme si na katastru podíly převést na bytové jednotky. Budeme si muset založit SVJ a vést účetnictví?
Vydáno: 04. 06. 2024
Z důvodu rušení části zaměstnavatele dostávají zaměstnanci výpovědi dle § 52 písm. a) zákoníku práce s nárokem na zákonné odstupné dle § 67 zákoníku práce. Jak je tomu s nárokem na zákonné odstupné, popř. jeho povinnost jej vrátit v případě účetní? Ta dostane výpověď v průběhu měsíce června 2024. Zaměstnavatel s ní ovšem chce s nadále spolupracovat. Jelikož má účetní živnostenský list, chce pokračovat ve spolupráci, kdy účetní nebude již v pracovním poměru, ale bude externí účetní. Dle § 68 zákoníku práce je zaměstnanec povinen odstupné vrátit, pokud začne pro dosavadního zaměstnavatele konat práci v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti. Což není tento případ. Je správný názor, že i v tomto případě má účetní nárok na zákonné odstupné?
Vydáno: 30. 05. 2024
Je vaše účetnictví stále papírové? Právě nastává nejvyšší čas poohlédnout se po možnostech přechodu na jeho digitální formu! Transformace papírového účetnictví na elektronické je vhodná k prvnímu dni nového účetního období, takže máte celé léto a podzim na to zvážit všechny možnosti – následující informace vám mohou pomoci se lépe zorientovat.
Vydáno: 30. 05. 2024
Společnost zaměstnala Ukrajince na dohodu o provedení práce, smlouva od 01.05.2024 do 31.12.2024, pracovník doložil pouze vízum s platností od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025 a průkaz pojištěnce u Všeobecné zdravotní pojišťovny, Ukrajinec nemá zatím přiděleno náhradní RČ, prosím o sdělení, zda je to takto v pořádku a jaké má zaměstnavatel další povinnosti, dále má společnosti zájem zaměstnat Ukrajince na hlavní pracovní poměr, jaké dokumenty musí doložit zaměstnanec - Ukrajinec a jaké povinnosti má zaměstnavatel?
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
Ačkoli bychom mohli mít dojem, že tak tradiční a v praxi hojně využívaný institut, jakým bezpochyby pracovní cesta je, nemůže znamenat větší problémy ať už z hlediska personalistického, nebo pracovněprávního, není to tak zcela pravda. V tomto článku se podíváme na základní mantinely právní úpravy tuzemských pracovních cest i některé problematické či komplikované aspekty.
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
Pro civilně právní praxi lze za velmi zajímavý označit rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. října 2023, sp. zn. 28 Cdo 1217/2023, který nahlížel na právní problematiku „plnění za jiného“, a to v podstatných detailech
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
Téma práce na dálku není novým tématem. Právní úprava tohoto institutu byla v určité podobě obsažena již od účinnosti stávajícího zákona 1) a jako úprava podmínek výkonu práce takového zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje. Tato úprava však neodpovídala skutečným potřebám praxe, zejména neupravovala veškeré otázky, které v souvislosti s výkonem práce tímto způsobem vznikají. V průběhu pandemie covid-19 se práce z domova rozšířila, využívali ji mnozí zaměstnavatelé. Dlouho očekávanou právní úpravu přinesla až tzv. transpoziční novela zákoníku práce 2) .
Vydáno: 29. 05. 2024