Vedlejší plnění

Může e-shop, plátce DPH, který prodává jen v ČR: 1) Vystavovat zjednodušené doklady? 2) DPH za dopravu bude shodné s hlavní věcí? 3) Jaké bude DPH na dopravě, pokud je na dokladu zboží v sazbě 15 % i 21 %? 4) Má nějaký vliv na typ dokladu to zda prodává jen „občanům“ nebo i firmám? 5) Jak by to bylo s doklady a DPH, pokud by začal prodávat mimo ČR? 
Vydáno: 28. 08. 2023
Jakou sazbu DPH má použít společnost s ručením omezeným, když fakturuje za dodání travních koberců a současně provádí i úpravy terénů a pokládku těchto koberců? Budou se tyto práce brát jako vedlejší plnění k dodání travních koberců, a tudíž bude použita první snížená sazba DPH, nebo tyto práce budou brány jako služba a naopak travní koberce budou vedlejším plněním, takže se použije základní sazba DPH? Jednotlivé úkony jsou na faktuře vždy rozepsány.
Vydáno: 25. 07. 2023
OSVČ, plátce DPH, pronajímá byt, který nemá v obchodním majetku, za cenu 10.000,- včetně energií. Energie nejsou zálohovány, jedná se o součást nájmu. Není rozlišeno, kolik je za nájem a kolik za energie. Bude tento nájem bez DPH? Děkuji.
Vydáno: 26. 06. 2023
Firma, fyzická osoba, autodopravce na území ČR, plátce DPH, provádí autodopravu pro další české firmy, plátce DPH na území ČR. Jestliže vystavuje fakturu za poskytnutí nákladní autodopravy, musí hodnotu zaplaceného mýtného v ČR zahrnout do celkové ceny dopravy a zatížit sazbou DPH 21 %? Nemůže fakturovat mýtné s nulovou sazbou DPH?
Vydáno: 31. 05. 2023
Vystavujeme faktury na prodej zboží do třetích zemí. Poslední položkou je vždy doprava (letecky). Na základě proclení a vystaveného MRN uvádíme hodnotu zboží z vystavené faktury na ř. 22 přiznání k DPH. Na stejný řádek uvádíme i položku dopravy, která se zboží přímo týká. FU nám sdělil, že doprava z vystavené faktury se má uvádět na ř. 26 přiznání DPH jako služba. Je to opravdu správný názor? My osobně neposkytujeme žádnou samostatnou službu. Letecká přeprava souvisí přímo s prodejem zboží.
Vydáno: 29. 05. 2023
Firma, plátce DPH, prodává zboží spadající do sazby 15 %. Provozuje e-shop a fakturuje poštovné, balné a dobírku. Dosud rozdělujeme sazbu zboží na 15 % na straně jedné a sazbu na poštovné a dobírku 21 % na straně druhé. Dočetli jsme se, že můžeme vedlejší plnění účtovat také se sazbou 15 %. Je vedlejším plněním také poštovné, balné a dobírka? Je možné na faktuře položkově rozepsat sazbu daně na zboží 15%, poštovné 15%, dobírku 15%? Potřebujeme mít poštovné a dobírku uvedenou na faktuře zvlášť. Poštovné je pokaždé jiné a nemůžeme je mít obsaženo již ceně.  
Vydáno: 29. 03. 2023
Dodavatel vystavil fakturu, kde za maso uplatnil 15% DPH, ale nasolení masa nebo marinování účtuje s 21% DPH, nemá být vše s 15% DPH jako součást zboží?
Vydáno: 16. 09. 2022
Je možné na faktuře za montáž vodoměrů v bytovém době uplatnit sníženou sazbu DPH 15% za dopravu?
Vydáno: 08. 09. 2022
Obchod s květinářstvím prodává hrnkové květiny v sazbě 15% DPH. Jestliže je prodá zákazníkovi s taškou, měla by být taška v sazbě 15% DPH jako vedlejší výdaj? Když prodává např. dekorace, které jsou v sazbě 21% DPH, tak ponechá tašku v 21% DPH? Pak ovšem v jednom nákupu, zákazník nakoupí jak hrnkové květiny, tak dekoraci (tzn. v různých sazbách DPH), které každé samostatně prodávající dá do tašky. Musíme opět rozlišovat sazbu DPH u tašky? Na vstupu mají tašky sazbu 21% DPH. Chtěli bychom si nechat od programátora naprogramovat v pokladně na tašku pouze sazbu 21% DPH, ale nejsme si jisti, zda je toto správně.
Vydáno: 10. 08. 2022
Obchod s květinami prodává řezané květiny v sazbě DPH 15%. Jestliže k této kytce přidá stuhu, síť, silon, zápich atd. (nakup v 21% DPH) prodá výslednou hotovou kytici celou v 15% DPH včetně těchto vedlejších výdajů? Je naše úvaha správná? Někdy se stane, že květina má mnohem nižší cenu než tyto doplňky. Pořád ale hlavní plnění je řezaná květina s 15% DPH?
Vydáno: 10. 08. 2022
  • Článek
Dodavatelé (plátci) nám často fakturují náklady, resp. cenu přepravy a interní balící služby samostatně včetně uplatnění základní sazby DPH, ačkoli dodávané zboží podléhá snížené sazbě daně. Ale i v řadě dalších případů by podle nás měla související (vedlejší) plnění podléhat daňovému režimu plnění hlavního, je to tak?
Vydáno: 09. 05. 2018