Metodická informace ke zdaňování benefitů

Vydáno: 2 minuty čtení

Původní vládní návrh konsolidačního balíčku byl během legislativního procesu několikrát v oblasti zaměstnaneckých benefitů modifikován a protože dochází k poměrně významným změnám v této oblasti, Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo dne 22. prosince 2023 na svých webových stránkách očekávanou metodickou informaci ke zdaňování benefitů od 1. ledna 2024, jejímž účelem je posílení právní jistoty poplatníků.

Dokument je velmi rozsáhlý a obsahuje široké spektrum oblastí. Metodika je rozdělena celkem na tři části:

 • První část – je věnována benefitům a jiným podobným plněním poskytovaným zaměstnavateli zaměstnancům z pohledu zaměstnance, tedy z pohledu daně z příjmů fyzických osob, přičemž se v jednotlivých kapitolách blíže zaměřuje s uvedením praktických příkladů na:
  • plnění poskytovaná zaměstnancům v podobě jídla či nápojů;
  • sportovní vybavení k dispozici na pracovišti a podobná plnění;
  • ostatní zaměstnanecké benefity (např. sportovní, kulturní akce, či akce pořádané zaměstnavatelem);
  • ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance a
  • okamžik vzniku nepeněžního příjmu v souvislosti s tzv. benefitními kartami.
 • Druhá část – je věnována daňové uznatelnosti nákladů vynaložených na zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnavatele, tedy z pohledu daně z příjmů právnických osob.
 • Třetí část – obsahuje přehlednou tabulku s uvedením daňových režimů jednotlivých benefitů (do roku 2023 a od roku 2024) z pohledu zaměstnance a současně z pohledu zaměstnavatele.

GFŘ jako jeden z klíčových bodů charakterizuje benefit jako výhodu, která zaměstnanci přináší osobní prospěch nad rámec odměny za práci s přesahem do osobní sféry. Metodika bude v budoucnu průběžně doplňována a aktualizována na základě dílčích problémů, které se mohou s implementováním v praxi nadále vyskytnout.