Nové předpisy ve Sbírce zákonů k 1. 10. 2022

Vydáno: 3 minuty čtení

Ve Sbírce zákonů byly vyhlášeny tyto předpisy:

Novela zákona o spotřebních daních
Prodloužení účinnosti stávající snížené sazby spotřební daně z motorové nafty.
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 286/2022 Sb. v částce 134/2022 na straně 3274.
Účinnost: 1. října 2022

Nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a novela nařízení o nezabavitelných částkách
Navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022.
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 289/2022 Sb. v částce 135/2022 na straně 3290.
Účinnost: 1. října 2022

Nařízení o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
Stanoví příslušné parametry pro provádění důchodového pojištění v roce 2023 a zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v lednu 2023.
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 290/2022 Sb. v částce 135/2022 na straně 3292.
Účinnost: 1. ledna 2023

Nařízení o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023
Stanoví příslušné parametry pro provádění důchodového pojištění v roce 2023 a zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v lednu 2023.
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 291/2022 Sb. v částce 135/2022 na straně 3293.
Účinnost: 1. ledna 2023

Nařízení o zvýšení některých dávek pěstounské péče, státních příspěvků a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zvýšení částek některých dávek pěstounské péče, státních příspěvků a zaopatřovacího příspěvku upravených zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 292/2022 Sb. v částce 135/2022 na straně 3294.
Účinnost: 1. října 2022

Smlouva se Senegalem o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.
Vyhlášeno dne 30. září 2022 ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 32/2022 Sb.m.s.