Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 6/2023

Vydáno: 1 minuta čtení

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 6/2023 ze dne 23. března 2023, který obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění.

Finanční zpravodaj č. 6/2023 obsahuje:

  1. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Finanční zpravodaj č. 6/2023 je ke stažení na webu Ministerstva financí ČR

 

Poznámka redakce:
Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na této stránce, případně přes klíčové slovo v šedém oválku: .

Jak sledovat preferovaná témata v osobní sekci Můj DAUČ?