276/20.05.09 - K výkladu pojmu služby z Přílohy č. 2 zákona o DPH - Oprava zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 tomuto zákonu.

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Holubová, Olga; Pátek, Václav Vydáno:
Příspěvky uzavřeny k 16.9.2009
DPH
Příspěvek 276/20.05.09 – MF předkládá stanovisko
PŘÍSPĚVEK UZAVŘEN
276/20.05.09 - K výkladu pojmu služby z Přílohy č. 2 zákona o DPH – Oprava zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 tomuto zákonu
Předkládají: Olga Holubová, daňová poradkyně 367
JUDr. Ing. Václav Pátek, advokátní
koncipient
32748, (daňový poradce 2279 - činnost přerušena)
Mgr. Milan Tomíček, daňový poradce 1026
Cílem tohoto materiálu je přispět ke sjednocení výkladu obsahu služby uvedené na prvním řádku přílohy č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Současná příloha č. 2 na prvním řádku ze seznamu služeb podléhajících snížené sazbě uvádí službu „Oprava zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“. U této služby není uvedeno žádno SKP, ačkoliv podle prvé věty za seznamem se uvádí: „Pro uplatnění snížené sazby daně se používá Standardní klasifikace produkce platná k 1. lednu 2003.“
V průběhu doby se objevily nejasnosti ohledně obsahu pojmu této první položky podléhající snížené sazbě s ohledem na skutečnost, že k této položky není zákonodárcem uvedeno žádné číslo položky SKP, které by dávalo návod na určení přesnějšího obsahu této služby. Výkladové problémy se objevily v souvislosti s tím, že plátci daně stejnému či podobném

Související dokumenty

Zákony

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

Nařízení vlády

336/2004 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
251/2003 Sb. , kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
154/2004 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
181/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
336/2001 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
191/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
337/2001 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
286/2001 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
25/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky