Důvodová zpráva k zákonu č. 49/2020 Sb., změna zákona o bankách a některých dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 49/2020 Sb., změna zákona o bankách a některých dalších zákonů
Věra
Adámková
Andrej
Babiš
Ondřej
Babka
Josef
Bělica
Stanislav
Berkovec
Jiří
Bláha
Milan
Brázdil
Andrea
Brzobohatá
Jaroslav
Bžoch
Monika
Červíčková
Klára
Dostálová
Lenka
Dražilová
Kamal
Farhan
Milan
Feranec
Eva
Fialová
Milan
Hnilička
Miroslav
Janulík
Aleš
Juchelka
Adam
Kalous
Barbora
Kořanová
Josef
Kott
Robert
Králíček
Roman
Kubíček
Jaroslav
Kytýr
Taťána
Malá
Jiří
Mašek
Eva
Matyášová
Marcela
Melková
Jana
Mračková Vildumetzová
Patrik
Nacher
Marek
Novák
Monika
Oborná
Ladislav
Okleštěk
Zuzana
Ožanová
František
Petrtýl
Milan
Pour
Věra
Procházková
Pavel
Pustějovský
Michal
Ratiborský
Jan
Richter
Miroslava
Rutová
Pavel
Růžička
Jan
Řehounek
Petr
Sadovský
Jan
Schiller
Pavel
Staněk
Jiří
Strýček
Karla
Šlechtová
Julius
Špičák
David
Štolpa
Adam
Vojtěch
Rostislav
Vyzula
Radek
Zlesák
Ivan
Adamec
Jan
Bauer
Martin
Baxa
Petr
Beitl
Marek
Benda
Petr
Bendl
Pavel
Blažek
Jakub
Janda
Karel
Krejza
Martin
Kupka
Jaroslav
Martinů
Ilona
Mauritzová
Vojtěch
Munzar
Miroslava
Němcová
Jan
Skopeček
Zbyněk
Stanjura
Bohuslav
Svoboda
Jiří
Ventruba
Jan
Zahradník
Pavel
Žáček
Lukáš
Bartoň
Ivan
Bartoš
Lukáš
Černohorský
František
Elfmark
Mikuláš
Ferjenčík
Radek
Holomčík
Martin
Jiránek
Lukáš
Kolářík
František
Kopřiva
Lenka
Kozlová
Tomáš
Martínek
Jakub
Michálek
František
Navrkal
Vojtěch
Pikal
Ondřej
Polanský
Jan
Pošvář
Olga
Richterová
Petr
Třešňák
Tomáš
Vymazal
Jaroslav
Dvořák
Radim
Fiala
Jaroslav
Holík
Jan
Hrnčíř
Tereza
Hyťhová
Monika
Jarošová
Pavel
Jelínek
Karla
Maříková

Související dokumenty

Zákony

49/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
21/1992 Sb., o bankách
250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
186/2016 Sb., o hazardních hrách
111/2009 Sb., o základních registrech
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
6/1993 Sb., o České národní bance
192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
277/2009 Sb., o pojišťovnictví
304/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášky

163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry