Soukromoprávně s Bank ID

Vydáno: 14 minut čtení

Bankovní identita je prostředek pro vzdálenou distanční identifikaci fyzických osob v prostředí internetu. Její využití se v České republice poslední dobou značně rozšířilo, v první řadě díky zahrnutí tohoto prostředku do centrálního portálu Identita občana, který je vstupní branou pro identifikaci fyzických osob při používání informačních systémů veřejné správy. Počet přihlášení k portálu Identita občana přesáhl v průběhu roku 2022 20 milionů a výraznou měrou k tomu přispěla i bankovní identita s podílem 50 %. Srovnatelného počtu transakcí přitom bylo v roce 2023 dosaženo již během prvního pololetí a 10 milionů z nich proběhlo s využitím bankovní identity.

 

Soukromoprávně s Bank ID
MVDr.
Milan
Vodička
daňový poradce, vedoucí Sekce IT KDP ČR
Motto:
„Nemůže být považován za konečný žádný soud, v němž by nebyla vzata v úvahu opačná strana.“
C. G. Jung
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=20382.jpg
Jako konkrétní příklad z této oblasti dobře poslouží přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2022, kterých bylo podáno celkem 2,2 milionu, kdy poprvé převážila jeho elektronická forma podání (podíl 57 %) nad papírovou, přičemž téměř tři čtvrtiny podávajících využily jako prostředek identifikace bankovní identitu.2)
Ale ambice poskytovatelů sdružených do akciové společnosti Bankovní identita, a. s., zasahují výrazně i do oblasti soukromoprávních úkonů. Jak se aktuálně daří tuto ambici naplňovat a jaký je výhled do budoucna?
 
1. Vznik Bank iD
Distanční identifikace fyzických osob byla pro bankovní instituce nezbytná díky rozvoji internetového bankovnictví, jehož počátky se datují do raných devades&aa