Výroba lihových výrobků ze zdaněného lihu

Vydáno: 14 minut čtení

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na možný zvrat výkladu výroby míchaných alkoholických nápojů ve volném daňovém oběhu, tedy mimo prostory daňového skladu. Následující překvapující výklad přineslo Ministerstvo financí ústy Generálního ředitelství cel. Přitom soudy mají v této věci již 15 let jasno.

 

Výroba lihových výrobků ze zdaněného lihu
Ing.
Ivo
Šulc
V červnu letošního roku (2023) předložili mí kolegové, daňoví poradci, na projednání Koordinačního výboru1) příspěvek s názvem „Výroba minerálních olejů (jako vybraných výrobků) z pohledu zákona o spotřebních daních – konkrétní situace“. Tento příspěvek je evidován a dohledatelný pod č. 612/21.06.23.2) Ve stanovisku Generálního ředitelství cel k tomuto příspěvku, který byl zaměřen na vymezení příkladů výroby minerálních olejů, se objevil zcela nečekaně a nelogicky (předposlední) odstavec ve vztahu k lihu, tedy k výrobkům, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, cituji:
„Obdobně se nepovažuje za výrobu vybraných výrobků, pokud si konečný spotřebitel pro vlastní spotřebu vyrobí z různých druhů zdaněných lihovin vlastní alkoholický míchaný nápoj (koktejl), smíchá si víno/pivo s lihovinou, naředí si alkohol apod.“
Ono použití slov
„Obdobně se nepovažuje …“
navazuje na předchozí odstavec, ve kterém Generální ředitelství cel uvádí:
„že výhradně u konečných spotřebitelů LPG (f