Tiché víno a daňový náklad

Vydáno: 8 minut čtení

V dnešní době (počátek června 2023) se hodně hovoří o úsporném, resp. Ozdravném balíčku ve vztahu k dopadu na státní rozpočet. Podle dostupných zdrojů lze očekávat mj. také zrušení 22 daňových výjimek s dopadem úspory, resp. zvýšení příjmové části státního rozpočtu ve výši cca 7,6 mld. Kč. V roce 2024 se předpokládá úspora ve výši 2,3 mld. Kč a v roce 2025 ve výši 5,3 mld. Kč.

 

Tiché víno a daňový náklad
Ing.
Ivo
Šulc
daňový poradce
Nechci a nebudu se nyní zabívat případným dopadem spotřební daně na příjmy do státního rozpočtu, pokud by byla zavedena „nenulová“ sazba spotřební daně i na tiché víno. Jen pro informaci doplním následující údaje:
1.
Výběr spotřební daně
u vína, které má nenulovou výši
spotřební daně
za poslední tři zveřejněn&e