Daňové dopady pořízení aut nad 2 mil. Kč od 1. 1. 2024 v příkladech

Vydáno: 14 minut čtení

Konsolidační balíček přináší změny pro auta kategorie M1 se vstupní cenou nad 2 mil. Kč (tzv. nadlimitní auta) pořízená ve zdaňovacím období od 1. 1. 2024. Nová pravidla stanoví limity pro daňové odpisy a pro nárok na odpočet DPH. V článku se zaměříme na praktické příklady výpočtu daňových odpisů pro nadlimitní auta, a to i pro případ provedení technického zhodnocení na těchto vozidlech a také na výpočet daňové zůstatkové ceny v případě vyřazení těchto automobilů. Doporučíme také, jaký zvolit způsob odepisování nadlimitních automobilů a poukážeme na skutečnost, že se u těchto vozidel nevyplatí přerušit daňové odpisy. Podrobně rozebíráme i omezení nároku na odpočet DPH a osud neuplatněné DPH. Také vysvětlíme daňové dopady použití nadlimitních aut i pro soukromé účely. Všechny tyto aspekty jsou klíčové pro pochopení a efektivní správu finanční stránky nadlimitních automobilů v kontextu nových daňových pravidel.

 

Daňové dopady pořízení aut nad 2 mil. Kč od 1. 1. 2024 v příkladech
Ing.
Jana
Dudková,
Ing.
Petr
Koubovský
Konsolidačním balíčkem (sněmovní tisk 488, který byl dne 22. 11. 2023 schválen prezidentem ČR) se nově zavádí pro auta kategorie M1 pořízená ve zdaňovacím období započatém od 1. 1. 2024 následující 2 limity:
limit pro uplatnění daňových odpisů, kdy do nákladů bude možné uplatnit maximálně částku
2 mil. Kč,
limit pro uplatnění nároku na odpočet DPH ve výši
420 000 Kč
(tj. 21 % ze 2 mil. Kč).
Vozidlem kategorie M1 se pro účely daní z příjmů rozumí vozidlo kategorie M1 definované nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018, tedy motorové vozidlo s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče a bez prostoru pro stojící cestující, bez ohledu na to, zda je počet míst k sezení omezen na místo k sezení řidiče.
Pro tato auta se vstupní cenou nad 2 mil. Kč nebude možné částku převyšující limit 2 mil. Kč promítnout do daňových nákladů formou daňových odpisů (nový § 30e ZDP), stejně tak nebude možné uplatnit nárok na odpočet DPH z části vstupní ceny převyšující 2 mil. Kč, tj. z částky nad 420 000 Kč na DPH (nový § 72 odst. 3 a 4 ZDPH).
Oba tyto limity se nebudou vztahovat na sanitní a pohřební vozy a na vozy využívané k silniční motorové dopravě na základě
koncese
. Limit 2 mil. Kč se nebude vztahovat na poskytovatele finančního leasingu, tento limit bude muset hlídat