Legislativní novinky k 29. 11. 2023

Vydáno: 6 minut čtení

Se začátkem zimy vám v rámci tohoto úvodníku opět přinášíme novinky ze světa daní a účetnictví, které se udály od posledního vydání. Svou pozornost zaměříme zejména na Poslaneckou sněmovnou schválenou novelu zavádějící novou daňově zvýhodněnou možnost spoření na stáří ve formě tzv. dlouhodobého investičního produktu. Zmíníme se také o návrhu zákona upravující zdanění zaměstnaneckých akciových plánů a na závěr přineseme informaci o změnách sazeb zahraničního stravného pro rok 2024 a o definitivním schválení tzv. konsolidačního balíčku, který jsme podrobně shrnuli v minulém vydání.

Legislativní novinky k 29. 11. 2023
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Dlouhodobý investiční produkt
Poslanecká sněmovna schválila dne 15. 11. 2023 vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a podporou zajištění na stáří. Je navrhováno zavedení nového daňově zvýhodněného produktu spoření na stáří formou tzv. dlouhodobého investičního produktu (DIP). Ten by měl stát p