Zvláštnosti účtování SVJ - 3. část

Vydáno: 8 minut čtení

Zatím jsme v 1. a 2. části pojednání o zvláštnostech účtování v SVJ probrali zvláštnosti účtování o dlouhodobém majetku ve vlastnictví SVJ a ve spoluvlastnictví jeho členů, o technickém zhodnocení společných částí a variantní účtování úvěrů a zápůjček. Mezi další zvláštnosti účtování v SVJ můžeme zařadit i účtování aktivace některých nákladů na služby.

Zvláštnosti účtování SVJ – 3. část
Ing.
Naděžda
Klainová
 
Pojem aktivace nákladů a důvody jejího účtování
Aktivovat náklady na něco znamená přeměnit některé
náklady, účtované v účtové třídě 5 – Náklady na majetek, který bývá vykazován v aktivech rozvahy.
Podstatě aktivace někteří účetní nerozumí
a účtují ji nesprávně, viz závěr příspěvku. Pokusím se tedy o vysvětlení, kterému by měl porozumět každý.
Pochopení podstaty aktivace
je jednodušší
na příkladu aktivování nákladů vzniklých při výrobě
zásob nebo dlouhodobého majetku (DM) ve vlastní režii.
S výrobou zásob nebo DM ve vlastní režii se můžeme setkat
hlavně
ve výrobních podnicích,
například v případech, kdy není možné sehnat speciální přístroj a zaměstnanci podniku jsou schopni a ochotni jej vyrobit.
Příklad 1
V podniku XY byl vyroben ve vlastní režii speciální přístroj. Celkové náklady na mzdy, na materiál a