Zvláštnosti účtování v SVJ - 4. část

Vydáno: 16 minut čtení

Mezi další zvláštnosti SVJ patří, že si vlastníci jednotek musí hradit většinu nákladů na správu svého majetku z vlastních prostředků, které jsou od nich vybírány nejčastěji formou měsíčních krátkodobých a dlouhodobých záloh na správu. Mezi vlastníky jednotek a SVJ jako právnickou osobou potom vzniká celá řada zúčtovacích vztahů, tj. pohledávek a závazků, jejichž pochopení není jednoduché nejen pro vlastníky, ale občas i pro účetní SVJ.

Zvláštnosti účtování v SVJ – 4. část
Ing.
Naděžda
Klainová
Pochopení zúčtovacích vztahů mezi právnickou osobou SVJ a vlastníky jednotek hodně komplikuje nesprávné označování záloh na správu pojmem
„fond oprav“
.
Podrobnosti k tomuto nešvaru najdete na stranách 13 a 14 časopisu UNES č. 2/2020. Zde jen malé připomenutí: Nesprávné pojmenování
záloh na správu, převzaté od externích správců hlavně z řad bytových družstev a realitních kanceláří, používají nejen někteří účetní, ale i někteří autoři odborných knih, přispěvatelé do časopisů a někteří lektoři seminářů. S tzv. „fondem oprav“ je možné se setkat i v některých rozsudcích nebo v některých smlouvách o úvěru. Potom je skutečně velmi problematické se nesprávného označování záloh na správu zbavit.
Přitom si každý
pod tímto pojmem představuje něco jiného.
Někdo v něm vidí krátkodobé zálohy na správu, někdo dlouhodobé. Někteří zmatení účetní i vlastníci jednotek se ptají, jestli mohou čerpat fond oprav i na jiné náklady než na opravy, například na odměny.
Připomínám tedy, že krátkodobé a dlouhodobé zálohy na správu
nemají
se skutečnými fondy SVJ vůbec nic společného.
Fondy
představují
vlastní zdroje SVJ,
zatímco
zálohy na správu jsou pro SVJ cizími zdroji
, které
musí SVJ vlastníkům vyúčtovávat jako každé jiné zálohy
.
Pravidelně měsíčně vybírané zálohy na správu mohou být
dlouhodobé
(DZ) nebo
krátkodobé
(KrZ). Kromě toho je možné v případě potřeby předepsat vlastníkům i jednorázové zálohy na správu.
Pozor!
U záloh na správu se stejně jako u záloh na služby účtuje už o jejich předpisu, ne až o jejich přijetí. Tím se
liší od poskytovaných záloh,
které se naopak účtují až jako
přijaté
.