Živnostník v záplavě předpisů

Vydáno: 29 minut čtení

Ohlášením volné, řemeslné nebo vázané živnosti, anebo nabytím právní moci koncese vzniká fyzickým osobám oprávnění provozovat živnost. Často se mylně domnívají, že většinu byrokracie tímto již mají za sebou a mohou se plně věnovat své vyvolené profesi. To by se však nemohlo jednat o Česko, resp. o přeregulovanou Evropu, ale o nějaký z daňových rájů, kde se platí ročně jen nějaký relativně drobný paušální poplatek, a tím veškeré úřadování končí. V příspěvku si stručně povíme, na jaké základní daňové a pojistné předpisy by měl drobný živnostník pamatovat a co jej v nich zpravidla bude nejvíce zajímat. Dneska už netřeba vše kupovat v listinné podobě, aktuální i dřívější znění předpisů jsou např. volně dostupná na www.zakonyprolidi.cz .

Živnostník v záplavě předpisů
Ing.
Martin
Děrgel
 
NETRAPTE SE DANĚMI
Drobný živnostník obvykle začíná podnikat sám, bez zaměstnanců, případně s výpomocí rodinných příslušníků. Přitom všechen svůj pracovní čas hodlá využít pochopitelně za účelem profesního uplatnění v dnešních nelehkých hospodářských podmínkách. A tak nemá času nazbyt, aby navštěvoval daňová školení, pročítal všemožné odborné publikace, z nichž – podle mých zkušeností – bude spíše zmatený a stresovaný. No a peněz rovněž nemá na rozdávání, proto si dvakrát rozmyslí vyhledat odbornou pomoc u právníků a daňových poradců. Naštěstí žádné takové daňové martyrium nemá živnostník ani zapotřebí, přinejmenším v počátku.
Ohledně daní a pojistného
v prvním kalendářním roce
prakticky postačí pamatovat na tři zásady:
1)
Zaregistruj se
ihned jako podnikatel,
alias
osoba samostatně výdělečně činná ("OSVČ"), u svého finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a okresní (městské) správy sociálního zabezpečení (což lze jednoduše učinit již při ohlášení živnosti na živnostenském úřadě vyplněním jednoho tiskopisu).
2)
Do konce každého měsíce
zaplať minimální pojistné
na zdravotní pojištění (1 697 Kč, v roce 2013 to bude 1 748 Kč) a na sociální pojištění (1 836 Kč, v roce 2013 to bude 1 890 Kč); účty a variabilní symboly sdělí automaticky po registraci příslušný úřad.
3)
Schovávej všechny doklady
, smlouvy, stvrzenky apod. týkající se podnikání do tří krabic – příjmy v hotovosti a vystavené faktury, výdaje v hotovosti a přijaté faktury, ostatní.
Je sice pravdou, že platit pojistné není povinností vždy, případně jen v nižší částce, a také výdaje není vždy nutné evidovat, ale to jsou právě ty komplikace, které živnostníky zbytečně zatěžují. A přitom je lze klidně nechat na březen dalšího roku, kdy si vyčlení den dva na zpracování daně z příjmů a pojistného za uplynulý rok, pokud tímto nezaúkoluje místního daňového poradce anebo účetní. Případný přeplatek na pojistném stejně dostane zpátky a rozhodneli se výdaje neprokazovat (raději uplatní "zákonný výdajový paušál"), tak může doklady o výdajích vyhodit.
Více práce během roku je pouze s DPH,
pokud se OSVČ stane plátcem, což obvykle v prvním roce dobrovolně nechtějí a ze zákona (do obratu 1 mil. Kč a pokud neobchodují se zahraničím) nemusejí. A pak
také s případnými zaměstnanci,
o nichž je třeba podávat každý měsíc tiskopisy hlášení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, s výjimkou dohod o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně.
Drobný živnostník se běžně nemusí trápit čtením obsáhlého občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – dále jen "ObčZ"), ani obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů – dále jen "ObchZ"), pokud nemá obrat přes 25 mil. Kč za rok, tak jej nezajímá ani účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – dále jen "ZU"), a nemá-li zaměstnance, obejde se i bez zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – dále jen "ZP"). Pro vystavování faktur a potvrzení o přijetí peněz postačí jednoduše využít v papírnictví běžných formulářů, přičemž na fakturách by mělo být uvedeno mj. i číslo registrace u živnostenského úřadu.
 
DAŇOVÝ SYSTÉM
Daňový systém v Česku, obdobně jako ve většině vyspělých států světa, sestává ze dvou složek:
?
Procesní právo
– upravující proces daňového řízení mezi poplatníky/plátci a správci daně.
?
Hmotné právo
– vymezující předmět, způsob a režim zdanění jednotlivých daní.
Jedná se o zcela běžnou obdobu rozdělení působnosti práva