Legislativní novinky k 30. 9. 2018

Vydáno: 7 minut čtení

V posledních číslech jsme postupně představovali nejvýznamnější změny daňových předpisů, které obsahuje připravovaný daňový balíček. V současné době je novela daňových zákonů, která by měla vstoupit v účinnost od 1. 1. 2019, projednávána v Poslanecké sněmovně. V tomto příspěvku navážeme na předchozí články, které představily změny v oblasti daní z příjmů a daně z přidané hodnoty, a budeme se zabývat novelami dalších předpisů.

Legislativní novinky k 30. 9. 2018
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners, s.r.o.
Navrhovaná novela daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) je tentokrát stručná a obsahuje pouze 3 body. Nicméně je o to významnější, neboť do daňového práva zavádí institut obecného pravidla proti zneužití práva, který doposud v legislativě aplikovatelné na všechny druhy daní zakotven není. Zneužití práva j