Legislativní novinky k 27. 7. 2018

Vydáno: 8 minut čtení

Před rokem, na začátku prázdnin po dlouhém čekání vstoupil v účinnost daňový balíček novelizující tehdy platné daňové zákony. Rok se s rokem sešel a v Poslanecké sněmovně je připraven k projednání další velký daňový balíček z dílny Ministerstva financí. Navrhované změny daňových zákonů, které by měly být účinné od roku 2019, jistě doznají dalších změn v rámci jejich projednávání, přesto se jimi ale budeme ve stručnosti v části příspěvku zabývat. V další části příspěvku, kterou začínáme, čtenáře seznámíme s relativně čerstvou informací Ministerstva financí, kterou připravilo ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou pro tvorbu nové účetní legislativy a která přináší doporučení k účtování a vykazování digitálních měn.

Legislativní novinky k 27. 7. 2018
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Účtování a vykazování digitálních měn
V nedávné době vydalo Ministerstvo financí ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou pro tvorbu nové účetní legislativy sdělení k účtování a vykazování digitálních měn. V současnosti není zcela zřejmé, jakým způsobem se má o digitálních měnách účtovat a vykazovat je v rámci účetní závěrky. Je tak možné se setkat s různými přístupy a názory na tuto problematiku, přičemž rozdíly v přístupu k této problematice existují i mezi jednotlivými zeměmi.
Současná doporučení Ministerstva financí reflektují stanovisko České národní banky z roku 2014, které bylo vydáno k problematice obchodování s bitcoiny. Podle tohoto stanoviska bitcoin jako jeden z nejznámějších představitelů digitálních měn nepředstavuje bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze ve smyslu