Legislativní novinky roku 2018

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím příspěvku vám přinášíme přehled nejdůležitějších změn v daňové a účetní oblasti pro rok 2018.

Legislativní novinky roku 2018
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Změny v daních z příjmů
Největší množství změn, které se použijí poprvé pro zdaňovací období kalendářního roku 2018, jsou změny, které přinesl do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDP“ [změn v zákoně o rezervách (zákon č. 593/1992 Sb.) je jen málo] tzv.
daňový balíček (zákon č. 170/2017 Sb.).
Problémem této novely je, že nabyla účinnosti 1. 7. 2017, ale drtivá většina změn se použije poprvé až pro zdaňovací období roku 2018 (u právnických osob účtujících v hospodářském roce tyto změny však platí již pro hospodářský rok započatý 1. 7. 2017 a později). Pokud v přechodných ustanoveních zákona č. 170/2017 Sb. nenajdeme pro určitou změnu výjimku, tak se tato změna podle obecného přechodného ustanovení použije poprvé pro zdaňovací období roku 2018 – např.
nová pravidla pro uplatnění srážkové daně
z příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP; tuto změnu lze označit za nejvýznamnější změnu v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti, a proto je jí dále věnována pozornost v samostatné kapitole.
Významnou změnou je snížení
maximální částky výdajů,
které mohou OSVČ či pronajímatelé uplatnit
procentem z příjmů
– např. u živnosti neřemeslné lze nadále i za rok 2018 uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů, avšak maximálně do částky 600 000 Kč (za rok 2017 to bylo maximálně 1 200 000 Kč). Od roku 2018 je také zrušeno omezení podle § 35ca ZDP, které bylo k 1. 7. 2017 ze ZDP vypuštěno a které zakazovalo uplatnění slevy na manželku/manžela a daňového zvýhodnění na dítě v případech, kdy součet dílčích základů daně stanovených s využitím procentuálních výdajů přesahoval 50 % celkového základu daně. Zrušení § 35ca ZDP je možné využít již za zdaňovací období roku 2017, ale v tom případě je nutné již pro rok 2017 uplatnit nový limit procentuálních výdajů (např. 600 000 Kč u příjmů ze živnosti neřemeslné) – v přílohách č. 1, resp. 2, přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 byla pro tento účel zavedena kolonka „Uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů“.
V oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) došlo pro rok 2018 v podstatě jen k několika změnám. Například možnost uplatnit u
vypůjčeného vozidla,
jde-li o
výpůjčku uzavřenou s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva,
výdaje na dopravu (tj. výdaje na spotřebované pohonné hmoty a parkovné) v prokázané výši