Daňové novinky roku 2021

Vydáno: 28 minut čtení

Ve Sbírce zákonů v roce 2020 vyšlo 612 nových právních předpisů a úředních sdělení - zhruba 12 týdně! Samozřejmě, většinu firem, natož běžné občany zajímá jen malá část z nich, ale i tak jde o vysoké číslo. My se v příspěvku zaměříme dle očekávání pouze na daňové novely přijaté v roce 2020. Nejvýznamnější novinky se týkají daní z příjmů a systémovou změnou bylo zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Na poli DPH se z pohledu běžných plátců neudálo nic moc podstatného, naproti tomu poměrně významných procesních změn daňového řádu sice bylo hodně, ale zajímají hlavně daňové profesionály.

Daňové novinky roku 2021
Ing.
Martin
Děrgel
 
Úvod
Pro přehlednost uvedeme nejprve souhrn všech novel daňových zákonů přijatých v roce 2020, načež se podíváme zejména na změny, které jsou účinné od 1. 1. 2021. Legislativněprávně je to složitější, neboť velkou roli hrají přechodná ustanovení, která speciálně stanoví použitelnost některých úprav. Velmi stručný komentář k hlavním novinkám se omezuje na to nejvýznamnější pro běžného podnikatele a občana. Věnovat se proto nebudeme daním energetickým - z plynu, pevných paliv a elektřiny, ani spotřebním - z minerálních olejů, lihu, piva, vína, tabákových výrobků a surového tabáku, ani mezinárodnímu daňovému právu (EU směrnice ATAD, DAC 6...).
1)
Daň z nemovitých věcí - 3 novely:
-
zákon č. 283/2020 Sb. (3 změny) účinnost 1. 1. 2021
-
zákon č. 299/2020 Sb. (4 změny) účinnost 1. 7. 2020
-
zákon č. 609/2020 Sb. (5 změn) účinnost 1. 1. 2021
2)
Daně z příjmů - 8 novel:
-
zákon č. 299/2020 Sb. (20 změn) účinnost 1. 7. 2020
-
zákon č. 343/2020 Sb. (23 změn) účinnost 1. 9. 2020 (22x) a 1. 1. 2022 (1x)
-
zákon č. 386/2020 Sb. (16 změn) účinnost 1. 1. 2021
-
zákon č. 450/2020 Sb. (2 změny) účinnost 3. 11. 2020
-
zákon č. 540/2020 Sb. (12 změn) účinnost 1. 1. 2021
-
zákon č. 543/2020 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2021
-
zákon č. 588/2020 Sb. (1 změna) účinnost 1. 7. 2021
-
zákon č. 609/2020 Sb. (99 změn) účinnost 1. 1. 2021 (98x) a 1. 1. 2022 (1x)
3)
Zákonné rezervy a opravné položky - 1 novela:
-
zákon č. 543/2020 Sb. (3 změny) účinnost 1. 1. 2021
4)
Daň silniční - 1 novela:
-
zákon č. 299/2020 Sb. (1 změna) účinnost 1. 7. 2020
5)
Daň z přidané hodnoty - 5 novel:
-
zákon č. 283/2020 Sb. (6 změn) účinnost 1. 1. 2021
-
zákon č. 299/2020 Sb. (2 změny) účinnost 1. 7. 2020
-
zákon č. 343/2020 Sb. (51 změn) účinnost 1. 9. 2020 (45x) a 1. 1. 2022 (6x)
-
zákon č. 527/2020 Sb. (2 změny) účinnost 1. 1. 2021
-
zákon č.